OM IFU

    IFU leverer rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder

    Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder.  Formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene og styrke dansk erhvervslivs muligheder på nye vækstmarkeder.

    IFU og andre investeringsfonde administreret af IFU har i samarbejde med danske virksomheder investeret i mere end 1.280 selskaber i  over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. De samlede aftalte investeringer er på 201 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med 22 mia. kr.

    På denne side kan du blandt andet læse mere om organisationen, vores kontorer og se en oversigt over alle medarbejdere i IFU.