Risikovillig kapital

  Risikovillig kapital i form af aktiekapital, lån og garantier

  IFU tilbyder risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

  Vores investeringer sker på et kommercielt grundlag, og vi kan tilbyde finansiering i form af:

  • Aktiekapital
  • Mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån)
  • Lån
  • Garantier

  IFU er en aktiv investor. Vi har en langsigtet investeringshorisont og investerer direkte i det selskab, der etableres i investeringslandet. Dermed deler vi den finansielle risiko med vores partner.

  IFU kan deltage både i forbindelse med etablering af nye virksomheder, joint ventures og ved opkøb af eksisterende virksomheder.

  Store og små investeringer
  IFU er oftest minoritetsinvestor og deltager typisk med  10-30 procent af den samlede investering, men kan deltage med op til 49 procent i mindre selskaber. Yderligere finansiering af projekterne er derfor nødvendig. Det kan ske via partnerfinansiering og for eksempel via regionale udviklingsbanker.

  IFU kan finansiere et projekt med op til 350 mio. kr.

  Vis mere Vis mindre

  Finansiering til projektudvikling

  Der er generelt gode forretningsmuligheder i udviklingslande og vækstmarkeder. Men tit bliver interessante forretningsideer ikke udviklet, fordi projekter i udviklingslande lande ofte bliver forbundet med høj risiko i form af politiske risici, usikre markedsvilkår, lovgivning og regulering samt tekniske udfordringer.

  IFU og Danida har på den baggrund etableret en projektudviklingsfacilitet på 50 mio. kr., der kan medfinansiere omkostninger til udvikling af projekter. Formålet er, at reducere den finansielle risiko for IFU’s partnere og developere, der ønsker at igangsætte kommercielle projekter i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Fem millioner kr. per projekt
  Forudsætningen for at IFU kan deltage finansielt i udvikling af projekter er, at det vurderes, at de fremadrettet kan gøres økonomisk bæredygtige og bankable samt, at IFU kan forvente et afkast.  Er det tilfældet, kan IFU bidrage med 50 % af udviklingsomkostningerne op til maksimalt fem millioner kr. per projekt.

  Projekterne skal derudover tænkes implementeret i et af IFU’s mere end 140 investeringslande, overholde IFU’s sustainability politik og almindelige lovgivningsmæssige krav.

  Skal godkendes af IFU
  Forslag til udviklingsprojekter herunder forretningsidé, perspektiv og konkrete omkostninger behandles individuelt og forelægges IFU’s investeringskomite for endelig godkendelse.

  Større virksomheder er i fokus
  Målgruppen for projektudviklingsfaciliteten er store og mellemstore virksomheder. Mindre virksomheder henvises til IFU’s SMV-facilitet.

  Flere informationer
  Ønsker du yderligere information om IFU’s projektudviklingsfacilitet, kan du kontakte Vice President Otto Vinther Christensen.

  Vis mere Vis mindre

  Invester med IFU

  Hvem kan IFU investere med?

  IFU kan investere med alle virksomheder.

  Alle virksomheder og investorer kan gøre brug af IFU’s ydelser. Der er dog nogle forudsætninger, der skal opfyldes, bl.a. at:

  • Der skal skabes udvikling i investeringslandet
  • Det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  • Investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i.

  Se desuden liste over uønskede produktområder (IFU’s exclusion list), som IFU ikke kan medfinansiere.

  Hvilke lande kan IFU og IFU managed funds investere i?

  IFU og IFU managed funds kan investere i mere end 140 lande i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

  IFU

  IFU kan investere i alle lande anført på OECD’s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

  Mindst 50 procent af IFUs investeringer, målt over en glidende 3-års periode, skal foretages i værtslande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger, der er under 80 procent af Verdensbankens definition af lavere mellemindkomstlande, der i 2024 er USD 4,465.

  I 2023 var 62 procent af investeringerne under grænsen og set over en glidende tre-års periode er tallet 68 procent.

  De seneste tal for BNI pr. indbygger kan ses her (Atlas metode).

  Danish SDG Investment Fund
  Danish SDG Investment Fund kan som IFU investere i alle lande, der er anført på OECD’s DAC-liste.

  Vis mere Vis mindre

  IFU's investeringsteams

  Mød IFU's investeringsteams

  IFU’s investeringsrådgivere arbejder med et sektorfokus, fordelt på fire områder:

  Green energy & infrastructure
  Healthcare
  Financial services
  Sustainable food systems

  De lokalt ansatte på IFU’s regionalkontorer arbejder ligeledes med fokus på de fire sektorer og har samtidig et indgående kendskab til blandt andet erhvervsklima, kultur og sprog i investeringslandene i deres region.

  Green Energy & Infrastrcuture

  Dette sektorteam foretager investeringer inden for vedvarende energikilder som vind og sol. Andre områder er spildevandsbehandling og investeringer, der skal give adgang til rent drikkevand samt affaldshåndtering.

  Yderligere information om, hvordan vi kan assistere din virksomhed, kan fås ved at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  Vis mere Vis mindre
  Thomas Hougaard

  Thomas Hougaard

  Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure +45 33 63 75 46 ifu@ifu.dk
  Reik Haahr Müller

  Reik Haahr Müller

  Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure +45 33 44 12 17 ifu@ifu.dk
  Landry Ahouansou

  Landry Ahouansou

  Investment Director +45 33 63 75 69 ifu@ifu.dk
  Natalia Svejgaard

  Natalia Svejgaard

  Investment Director +45 33 63 75 31 ifu@ifu.dk
  Henrik Henriksen

  Henrik Henriksen

  Investment Director +45 33 63 75 79 ifu@ifu.dk ifu@ifu.dk
  Rahul Dubey

  Rahul Dubey

  Investment Director +45 33 63 75 67 ifu@ifu.dk
  Jonas Lau Kristensen

  Jonas Lau Kristensen

  Investment Director +45 33 63 75 81 ifu@ifu.dk
  Milinda Wasalathanthri

  Milinda Wasalathanthri

  Investment Director +45 33 63 75 44 ifu@ifu.dk
  Koushik Rajagopalan

  Koushik Rajagopalan

  Investment Director +45 33 63 75 43 ifu@ifu.dk
  Lauritz Stræde Hansen

  Lauritz Stræde Hansen

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 88 ifu@ifu.dk
  Oliver Stanek Villsen

  Oliver Stanek Villsen

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 46 ifu@ifu.dk
  Jesper Tønder

  Jesper Tønder

  Senior Investment Manager +45 33 63 75 52 ifu@ifu.dk
  Muktar Mahdi

  Muktar Mahdi

  Investment Manager +45 33 44 12 54 ifu@ifu.dk
  Magnus Nilsson

  Magnus Nilsson

  Investment Manager +45 33 44 12 12 ifu@ifu.dk
  Alexander Wisse

  Alexander Wisse

  Investment Manager +45 33 44 12 66 ifu@ifu.dk

  Financial Services

  Det finansielle sektorteam investerer i mikrofinansiering, som giver millioner af mennesker adgang til lån. Desuden investerer teamet i banker, der yder lån til SMV’er i udviklingslande samt til udviklingsbanker og regionale banker, som finansierer lokale banker og finansielle institutioner.

  Yderligere information om, hvordan vi kan assistere din virksomhed, kan fås ved at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  Vis mere Vis mindre
  Morten Elkjær

  Morten Elkjær

  Senior Vice President, Head of Financial Services +45 33 44 12 36 ifu@ifu.dk
  Rohit Goyal

  Rohit Goyal

  Vice President, Financial Services +45 33 63 75 68 ifu@ifu.dk
  Theo Ib Larsen

  Theo Ib Larsen

  Vice President, Impact Partnerships +45 33 44 12 37 ifu@ifu.dk
  Maria Paulina Mogollon

  Maria Paulina Mogollon

  Head of IFU Impact Ventures +45 33 44 12 89 ifu@ifu.dk
  Barbara Vieyra Marcussen

  Barbara Vieyra Marcussen

  Investment Director +45 33 44 12 33 ifu@ifu.dk
  Ina Hoxha

  Ina Hoxha

  Investment Director +45 33 63 75 98 ifu@ifu.dk
  Nana Yaw Kwakye

  Nana Yaw Kwakye

  Investment Director +233 (0) 302 253 473/74 ifu@ifu.dk
  Njeri Mungai Ngaruiya

  Njeri Mungai Ngaruiya

  Investment Director +45 33 63 75 91 ifu@ifu.dk
  Alexander Kronvall

  Alexander Kronvall

  Investment Director +45 33 63 75 10 ifu@ifu.dk
  Maria Paulina Mogollon

  Maria Paulina Mogollon

  Head of IFU Impact Ventures +45 33 44 12 89 ifu@ifu.dk
  Nitish Chawla

  Nitish Chawla

  Investment Director +45 33 63 75 30 ifu@ifu.dk
  Frederik Storm

  Frederik Storm

  Investment Manager +45 33 63 75 45 ifu@ifu.dk
  Vibhor Singhal

  Vibhor Singhal

  Investment Manager +45 33 63 75 23 ifu@ifu.dk

  Development Guarantee Facility

  Formålet med Development Guarantee Facility er at reducere risikoen for investorer i projekter i udviklingslande, som ellers ikke vil blive gennemført, og dermed skabe adgang til  flere investeringer. Fokus er på klimafinansiering og kapital til fattige og skrøbelige udviklingslande. Garantiordningen på to milliarder kroner er bevilget af regeringen og bliver administreret af IFU. IFU har et dedikeret team, som arbejder med garantiordningen.

  Vis mere Vis mindre
  Magnus Cedergren

  Magnus Cedergren

  Head of Guarantee Facility +45 33 63 75 02 ifu@ifu.dk
  Jonas Armtoft

  Jonas Armtoft

  Investment Director +45 33 63 75 85 ifu@ifu.dk
  Christoffer Ipsen

  Christoffer Ipsen

  Senior Risk Analyst +45 33 44 12 74 ifu@ifu.dk

  Healthcare

  IFU’s sektorteam inden for sundhed arbejder for at skabe adgang til sundhedsydelser i udviklingslande ved at investere i bl.a. opførelse og drift af hospitaler samt salg og distribution af medicin.

  Yderligere information om, hvordan vi kan assistere din virksomhed, kan fås ved at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  Vis mere Vis mindre
  Lisbeth Erlands

  Lisbeth Erlands

  Senior Vice President, Head of Healthcare and Eastern Europe +45 33 63 75 27 ifu@ifu.dk
  Anders Paludan-Müller

  Anders Paludan-Müller

  Investment Director +45 33 63 75 22 ifu@ifu.dk
  Olexiy Parkhomchuk

  Olexiy Parkhomchuk

  Investment Director, Rep. Ukraine +45 33 63 75 97 ifu@ifu.dk
  Klaus Prebensen

  Klaus Prebensen

  Investment Director +45 33 63 75 03 ifu@ifu.dk
  Samuel Githinji Wathondu

  Samuel Githinji Wathondu

  Investment Director +45 33 63 75 08 ifu@ifu.dk
  Emil Sierczynski

  Emil Sierczynski

  Investment Director +45 33 44 12 21 ifu@ifu.dk
  Peter Hardgrove

  Peter Hardgrove

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 23 ifu@ifu.dk
  Ida Hammerberg

  Ida Hammerberg

  Investment Manager +45 33 44 12 69 ifu@ifu.dk
  Nicoline Emilie Storm

  Nicoline Emilie Storm

  Investment Manager +45 33 44 12 79 ifu@ifu.dk
  Andrii Frytsiuk

  Andrii Frytsiuk

  Investment Manager +45 33 44 12 90 ifu@ifu.dk
  Nicolai Dahl

  Nicolai Dahl

  Investment Analyst +45 33 44 12 58 ifu@ifu.dk

  Sustainable Food Systems

  IFU’s fødevareteam investerer i hele fødevarekæden fra bæredygtig dyrkning af afgrøder og forarbejdning til logistik samt salg og distribution af fødevarer.

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  Vis mere Vis mindre
  Otto Vinther Christensen

  Otto Vinther Christensen

  Senior Vice President, Head of Sustainable Food Systems +45 33 63 75 04 ifu@ifu.dk
  Rena Chen

  Rena Chen

  Investment Director +45 33 63 75 12 ifu@ifu.dk

  Anders Frigaard

  Anders Frigaard

  Investment Director +45 33 63 75 78 ifu@ifu.dk
  Jesper Kaspersen

  Jesper Kaspersen

  Senior Investment Manager +45 33 44 12 45 ifu@ifu.dk
  Youssef Shelbaya

  Youssef Shelbaya

  Investment Manager +45 33 44 12 68 ifu@ifu.dk

  Tilskud til projektselskaber

  Tilskud til små og mellemstore virksomheder

  IFU yder økonomisk støtte til danske små og mellemstore virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande.

  Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Derfor har Danida og IFU etableret en SMV-facilitet, der kan yde økonomisk støtte til danske SMV’er, der ønsker at etablere sig i udviklingslande.

  Der kan ydes økonomisk støtte til for eksempel optimering af forretningsstrategi, organisations- og ledelsesudvikling, rekruttering af personale, miljøundersøgelser, uddannelsesplaner og implementering af ESG-initiativer.

  Hvilke krav stiller vi?
  For at opnå finanisel støtte skal den danske SMV opfylde en række krav:

  • Investeringslandet skal være på  OECD’s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.
  • Den danske virksomhed skal opfylde kriterierne for en SMV, som er
   • Færre end 250 ansatte
   • En omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en balance på mindre end EUR 43 mio

  Desuden forventes det, at virksomheden kan fremlægge:

  • En klar værdiskabelse i udviklingslandet
  • En kommerciel investeringsmulighed, som inkluderer IFU som mulig partner
  • Gode resultater
  • Tilsagn om finansiel og strategisk deltagelse i projektet
  • Finansiel formåen, som matcher den planlagte investering

  Skal godkendes af IFU
  Finansiel støtte kan først ydes og udbetales, når investeringsforslaget har modtaget en første-godkendelse på baggrund af IFU’s normale vurderingsprocedurer. Godkendelsen indeholder en vurdering af investeringens økonomiske bæredygtighed, og om den lever op til IFU’s impact-kriterier.

  Den økonomiske støtte
  Den maksimale støtte til et enkelt projekt er 1,5 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i henholdsvis en forberedelses- og opstartsfase. Støtten skal supplere virksomhedens egen investering og kan derfor maksimalt dække op til 50 pct. af de faktiske afholdte omkostninger og 25 procent af den samlede investering.

  Hvordan ansøger man?
  Kontakt Vice President Otto Vinther Christensen eller Investment Manager Jesper Kaspersen for yderligere oplysninger.

  Vis mere Vis mindre