PRÆSENTATION AF IFU SENIORKLUB

  Klubbens formål er at opretholde netværket mellem nuværende og tidligere medarbejdere i IFU af alle kategorier og for tidligere ansatte at bevare kontakten med IFU. Endvidere at arrangere foredrag, udflugter, teaterbesøg, rejser og selskabelige sammenkomster med hyggeligt samvær, såsom julefrokoster.

  Det netværk som klubbens medlemmer udgør, vil være en betydelig vidensbase, som vil kunne nyttiggøres ikke alene medlemmerne imellem men også i relation til IFU, der får mulighed for at trække på medlemmernes viden.

  Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere fast ansatte i IFU samt advisers, der har haft et længerevarende samarbejde med IFU, fra 1. januar i det kalenderår, hvor de fylder 55 år.

  Det er tanken at afholde 2-3 møder om året, hvoraf et normalt afholdes hos IFU, når den nye årsrapport foreligger, og hvor IFU’s ledelse vil give en orientering om den seneste udvikling i IFU’s aktiviteter.

  Foreningens arbejde var i lighed med mange andre aktiviteter i Danmark berørt af Corona-epidemien, og først i november 2022 kunne foreningen byde velkommen til det første medlemsarrangement.

  Det årlige kontingent vil indtil videre være DKK 100,-.

  På generalforsamlingen den 17. maj 2023 blev følgende valgt til foreningens bestyrelse og som ved det efterfølgende bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023 konstituerede sig som følger:

  • Max Kruse, formand
  • Lisbet Andersen
  • Sven Riskær
  • Elisabeth Stæhr
  • Jens Lund Sørensen

  Herudover genvalgtes på generalforsamlingen som suppleanter:

  • Hans-Jørgen Nyegaard
  • Birgitte Stougaard

  Endelig genvalgtes på generalforsamlingen Jens Rixen som revisor og Lone Bjørn Hansen som kasserer.

  Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om evt. medlemskab, kan du kontakte Max Kruse på krusemax9@gmail.com.