NEW DELHI

< Tilbage til oversigt

IFU’s kontor i New Delhi leverer rådgivning on location til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i Indien, Sri Lanka og Bangladesh

IFU har sammen med danske virksomheder gennemført  godt 100 investeringer i Indien, Sri Lanka og Bangladesh.

Mere end  30 års erfaring i Indien

IFU gennemførte de første investeringer i Indien i 1984. Siden er antallet af danske virksomheder med aktiviteter i Indien, Sri Lanka og Bangladesh steget markant.

IFU har investeret indenfor talrige brancher blandt andet fremstilling, vind, tekstil, fødevarer, it, rådgivning, finansiering og cement.

Se IFU’s samlede portefølje over projektselskaber i Indien her.

Kapital, rådgivning og eget kontor

IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital og er typisk med i en investering fra planlægning, over etablering, og indtil det oprettede selskab er økonomisk bæredygtigt. Når aktierne er solgt, eller lånet er indfriet, benyttes provenuet til investeringer i nye virksomheder.

IFU’s kontor i New Delhi leverer rådgivning on location, og de lokalt ansatte deltager i en række bestyrelser i de selskaber, IFU har investeret i.

Medarbejdere i NEW DELHI

NEW DELHI

Dinesh Kumar Verma

Senior Regional Manager IT +91 11 2321 7160 dkv@ifu.dk
NEW DELHI

Rahul Dubey

Investment Director +91 11 2321 7160 rdu@ifu.dk
NEW DELHI

Rohit Goyal

Senior Investment Manager +45 33 63 75 68 +91 9619 820 357 rgo@ifu.dk
NEW DELHI

Sanjay Chatterji

Senior Regional Manager IT +91 11 2321 7160 sci@ifu.dk
NEW DELHI

Sunita Bisht

Office Administrator +91 11 2321 7160 sbi@ifu.dk
NEW DELHI

Vikas Yadav

Regional Manager IT +91 11 2321 7160 vya@ifu.dk