Cases

VERDENS STØRSTE SOLPARK LIGGER I EGYPTEN

20
procent af Egyptens strøm skal være grøn i 2022
70
primært lokale medarbejdere får fast beskæftigelse
1,8
gigawatt gør Benban til verdens største solpark

Benban Solar Power er med en samlet kapacitet på 1,8 gigawatt verdens største solpark. Parken er inddelt i 41 plots, hvoraf IFU har bidraget til finansiering af tre plots på hver 50 megawatt.

Egypten har verdens ældste bevarede pyramider, og nu har de også verdens største solpark. Med  en samlet kapacitet på 1,8 gigawatt skal Benban Solar Power bidrage til at realisere Egyptens målsætning om, at 20 procent af landets energiforsyning i 2022 skal være baseret på vedvarende energi.

Benban Solar Power dækker et areal på 37 km2, hvilket er på størrelse med Danmarks største sø, Arresø. Solparken ligger  i det sydlige Egypten, hvor der er optimale forhold for solen, der kan give en effektiv udnyttelse af de installerede solpaneler.

Benban Solar Power er inddelt i 41 plots, der er udviklet og finansieret af forskellige konsortier.

IFU har investeret i tre plots på hver 50 megawatt. Det er sket i samarbejde med IFC, Verdensbankens privatsektorprogram, Swicorp, som leverer finansielle ydelser i Mellemøsten og Nordafrika samt Acciona, der er en spansk virksomhed indenfor vedvarende energi, infrastruktur og vand. Den samlede finansiering af denne del af Benban Solar Power er på  cirka 1,2 mia. kr., hvoraf

IFU har bidraget med 80 mio. kr. i aktiekapital og lån.

”Benban Solar Park er et enestående projekt, der vil bidrage til at imødekomme den stigende efterspørgsel på strøm og reducere de mange strømafbrydelser, som Egypterne tidligere har været stærkt plaget af. Derfor har solparken også stor betydning for, at Egypten kan fortsætte sin udvikling på et bæredygtigt grundlag.”

Anders Paludan-Müller, Investment Director, IFU

Vedvarende energi på kommercielle vilkår

I en rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA) er vurderingen, at Egypten i 2030 kan dække mere end halvdelen af landets energiforbrug med vedvarende energi, fordi landet har store uudnyttede ressourcer bl.a. indenfor sol, vind og hydro. Det kræver imidlertid store investeringer, der ikke mindst kan løftes af private investorer, som det også er tilfældet i Benban Solar Power.

Her har anlæggene, som en del af det Egyptiske FIT-program, fået tildelt en 20-årig strømsalgsaftale (PPA), der sikrer, at den strøm, som anlæggene producerer, kan sælges til landets offentlige transmissionsselskab – Egyptian Electricity Transmission Company. Dermed kan projektet realiseres på forretningsmæssige vilkår og sikre investorerne et afkast på den investerede kapital.

Grøn strøm og lokale jobs

De tre solanlæg har samlet skabt omkring 1.000 arbejdspladser i byggeperioden. Fremover vil de gennemsnitligt producere knap 300.000 MWh grøn strøm om året og beskæftige omkring 70 primært lokalt ansatte, der står for den daglige drift.

  • Øger forsyningen af grøn og billig strøm

    Benban Solar Power bidrager til at øge forsyningen med grøn og billig strøm, ligesom produktionen reducerer udledningen af CO2.