Cases

ENERGIFACILITET UNDERSTØTTER STOR INVESTERING I UKRAINSK VINDPROJEKT

112
millioner kroner i IFU finansiering
250
megawatt vindmøllepark
300
job

IFU har investeret i Syvash Windfarm, som er et stort vindmølleprojekt i det sydøstlige Ukraine med en kapacitet på 250 megawatt. Investeringen på 112 millioner kroner er suppleret med midler fra Neighbourhood Energy Investment Facility, som administreres af IFU.

Ved Syvash-søen på grænsen til Krim-halvøen opføres en 250 MW stor vindpark. Når projektet er fuldt implementeret vil 64 vindmøller levere strøm svarende til 100.000 husstandes forbrug. I byggefasen har projektet skabt ca. 300 arbejdspladser, og fremover vil det beskæftige 50 medarbejdere.

CO2-reduktionen forventes at være på 7,6 millioner tons i projektets levetid.

Medfinansiering fra Neighbourhood Energy Investment Facility

De samlede projektomkostninger for Syvash Windfarm er på 2,8 milliarder kroner, hvoraf IFU har bidraget med 112 millioner kroner i lånefinansiering. I IFU’s investering indgår midler fra Neighbourhood Energy Investment Facility for Ukraine og Georgien, som er en fond under Udenrigsministeriet, der understøtter de to landes strategier inden for bæredygtig energi og administreres af IFU.

Positive udviklingseffekter

Syvash Windfarm etableres i et landligt område og vil have en positiv indflydelse på beskæftigelsen. Der vil desuden blive introduceret teknologi i verdensklasse og være fokus på træning af medarbejderne. Projektledelsen varetages af en dansk projektansvarlig med stor erfaring fra blandt andet Vestas.

IFU giver først og fremmest et økonomisk vigtigt bidrag til udviklingen af projektet.

“IFU’s og de andre udviklingsfinansieringsinstitutioners deltagelse er afgørende, da det er stort set umuligt at opnå lånefinansiering fra kommercielle banker til denne slags projekter i Ukraine.”

Victoire Potel, Project Finance Director in investment partner company Total EREN.

Vigtig støtte til den ukrainske energisektor

Ukraine har hidtil været meget afhængig af fossile brændstoffer, og vedvarende energi har kun udgjort 2 procent af landets energimix. IFU’s investeringer i vind- og solprojekter er derfor et vigtigt bidrag til Ukraines ambitiøse strategi om at vedvarende energikilder skal udgøre 25 procent af den samlede energiforsyning i 2025.

Investeringen i Syvash er den hidtil største, men IFU har i de senere år også investeret i blandt andet Karpatsky Wind på 21 megawatt og KNESS Solar på 34 megawatt.

  • Væsentlig CO2-reduktion

    Der forventes CO2-reduktion på 7,6 millioner tons i projektets levetid.

  • Jobskabelse

    I byggefasen skaber projektet ca. 300 arbejdspladser. Det har en positiv indflydelse på beskæftigelsen i et landligt område.