Cases

NORDISK MIKROFINANS SKABER LOKAL UDVIKLING

20
millioner kvinder får adgang til lån
640
millioner kr. har IFU investeret i mikrofinans
32
årige Grace Masengesho har kunnet udvidet sin forretning med lån

I mange udviklingslande er adgangen til finansielle ydelser minimal. Det begrænser mulighederne for, at indbyggerne kan investere i deres fremtid og forbedre deres livsgrundlag. Nordic Microfinance Initiative er et norsk-dansk samarbejde, der bidrager til at styrke den finansielle sektor i udviklingslandene.

I mange udviklingslande er adgang til lånefinansiering stærkt begrænset. Det gælder ikke mindst for fattige mennesker, der er bosat på landet. Mikrofinansiering er en mulighed for at skabe en bedre adgang til at finansiere investeringer i mindre virksomheder, der kan skabe økonomisk fremgang og udvikling lokalt.

Nordic Microfinance Initiative (NMI) er et offentligt-privat samarbejde mellem de offentlige udviklingsfinansieringsfonde Norfund og IFU samt flere private norske og danske investorer som bl.a. Ferd AS, DNB Livsforsikring ASA, Storebrand ASA og Pædagogernes Penison.

Yngre kvinde kan åbne ny butik

NMI investerer i mellemstore mikrofinansieringsinstitutioner, der har et kommercielt grundlag, er professionelt drevet og har fokus på sustainability og samfundsmæssigt ansvar. Fondens strategi er baseret på aktivt ejerskab, og målsætningen er at udvikle institutionerne, både hvad angår lønsomhed og bæredygtighed.

NMI bidrager til, at flere selvbeskæftigede og små virksomheder får adgang til kapital og dermed mulighed for at udvikle deres forretning. En af låntagere er Grace Masengesho, en 32-årig kvinde fra Rwanda, der bl.a. sælger kosmetik og hår til extensions. Hun har gennem lån fra AB Bank Rwanda, der er finansieret af NMI, haft mulighed for over en to-årig periode at åbne en ekstra butik og dermed øget både antallet af kunder og omsætning.

IFU har investeret mere end 600 millioner kr. i mikrofinans

IFU har udover NMI investeret i en række andre mikrofinansfonde og -institutioner. De samlede investeringer er på mere end 600 millioner kroner, og i 2019 blev der leveret finansielle ydelser til i alt 25 millioner mennesker. Heraf var 20 millioner kvinder.

”Investering i mikrofinans er et godt redskab, der meget direkte gennem finansielle ydelser bidrager til udvikling af lokale virksomheder i udviklingslande. Det gælder ikke mindst for kvinder, der udgør langt den største gruppe af låntagere.”

Torben Huss, CEO, IFU

Skal overholde internationale retningslinjer

For at sikre de bedst mulige udviklingseffekter skal de mikrofinansieringsinstitutioner, som IFU investerer i, følge FN’s retningslinjer ”Principles for Investors in Inclusive Finance”, og disse principper skal være en del af de grundlæggende værdier i institutionerne.

Derudover skal institutionerne leve op til internationale standarder som CGAP Client Protection Principles, IFC Microfinance Exclusion List, anti-money laundering requirements og anti-corruption guidelines.

  • Mikrolån hjælper med at realisere verdensmål 1

    Investeringer i mirkofinans bidrager til at realisere delmål 1.4., der har fokus på, at især fattige og udsatte har adgang til basale serviceydelser herunder finansielle tjenesteydelser bl.a. i form af mikrofinansiering.