Cases

ØGER ADGANG TIL UNIVERSITETSUDDANNELSE I AFRIKA

10
procent af Afrikas unge får en videregående uddannelse
150
millioner kr. til uddannelse
250
stipendier

I Afrika får mindre end 10 procent af de unge en videregående uddannelse. Det er det laveste niveau på verdensplan og en stor hindring for, at unge afrikanere kan forbedre deres levevilkår, ligesom det begrænser de afrikanske landes udviklingsmuligheder. Med en investering på 47 mio. kr. i en ny uddannelsesplatform bidrager Verdensmålsfonden til at øge antallet af studerende og kvaliteten af uddannelserne i Øst- og Vestafrika.

Ifølge UNESCO er det kun knap 10 procent af de unge i Afrika syd for SahAra, der bliver optaget på en erhvervsrettet uddannelse eller en universitetsuddannelse, og 2/3 af dem, der søger optagelse på offentlige universiteter, bliver afvist.

Den lave optagelse på de videregående uddannelser har en negativ indflydelse på den økonomiske udvikling, og den begrænsede kapacitet fratager mange unge afrikanere muligheden for at forbedre deres levevilkår.

Det er baggrunden for, at IFU gennem Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden) har besluttet at investere i en uddannelsesplatform, der for nuværende driver to universiteter i henholdsvis Zambia og Uganda, og fremadrettet skal investere i og udvikle flere universiteter i Afrika.

”Der er stor mangel på uddannelsespladser i Afrika, og mindre end 10 procent af de unge får en videregående uddannelse, hvilket er det laveste niveau på verdensplan. Vores mål med investeringen i Africa Education Holding Ltd. er at bygge bro over uddannelseskløften og bidrage til at forbedre levevilkårene og styrke den økonomiske udvikling i Afrika.”

Torben Huss, CEO i IFU.

Skaber kvalitetsuddannelser

Africa Education Holding ejer og driver to universiteter; Cavendish University Uganda og Cavendish University Zambia. Fremover vil selskabet øge antallet af universiteter i Øst- og Vestafrika, øge antallet af studerende og kvaliteten af uddannelserne og dermed supplere de offentlige universiteter, som kun kan optage cirka en tredjedel af ansøgerne.

I de senere år er Cavendish-universiteterne i Uganda og Zambia blevet opgraderet via investeringer i både faciliteter og personale. Desuden er antallet af uddannelser blevet reduceret, og de er blevet gjort mere arbejdsmarkedsrelevante gennem offentlig akkreditering og støtte fra både advokat- og lægeforeninger. Antallet af studerende er øget, og de to universiteter har henholdsvis fordoblet og firedoblet deres stipendier til 250 i alt. I Uganda har universitetet særligt fokus på studerende fra post-konfliktområder, da en tredjedel af de studerende er fra Sydsudan, og næsten en tiendedel er fra DR Congo.

Investerer knap 50 mio. kr.

Verdensmålsfondens investering i Africa Education Holding Ltd. sker i samarbejde med IFU’s søsterorganisationer i Finland og Frankrig. Den samlede investering er på 150 mio. kr., hvoraf Verdensmålsfonden har investeret 47 mio. kr.

”Investeringen fra de europæiske development finance institutions vil gøre os i stand til fortsat at forbedre kvaliteten af uddannelsesprogrammerne på vores eksisterende universiteter og at opkøbe nye. Vores ambition er at blive den førende pan-afrikanske uddannelsesvirksomhed og tilbyde markedsrelevante uddannelser af høj kvalitet. Desuden vil vi øge adgangen til uddannelserne gennem stipendier og dermed nå studerende i lande med ringe adgang til uddannelse.

Peter Kagunye, CEO , Africa Education Holding Ltd.

Bidrager til FN’s udviklingsmål

Investeringen støtter FN’s udviklingsmål 4, som skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Der er særligt fokus på delmål 4.3, som skal sikre alle kvinder og mænd lige adgang til teknisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvalitet og til en overkommelig pris.

  • Africa Education Holding bidrager til realiseringen af verdensmål 4

    Verdensmål 4 handler om at øge udbud og kvalitet af videregående uddannelse til en overkommelig pris.