Nyheder

7. juli 2021

SYV DANSKE BROER I GHANA GIVER BEDRE LEVEVILKÅR

Med økonomisk støtte fra Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) har danske virksomheder etableret syv broer med tilhørende veje og tilkørsler i det nordlige Ghana. Projektet er trods udfordringer fra Corona udført til tiden og indenfor budgettet.

I det nordlige Ghana har det indtil nu ikke været muligt at krydse en række floder i regntiden. Men med syv nye broer, 27 kilometer vej og tilkørsler er der åbnet for adgang året rundt, hvilket skal bidrage til at styrke den økonomiske vækst og forbedre levevilkårene i regionen. Derudover står området bedre rustet til at kunne modstå fremtidens klimaudfordringer.

Projektet er gennemført af Sweco, der har designet og projekteret broerne, og Munck Civil Engineering, som har udført anlægsarbejdet. Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) har ydet økonomisk støtte og formidlet finansiering af projektet, der delvist betales af den ghanesiske regering. Den samlede projektsum var EUR 23,9 millioner.

Gennemført til tiden og prisen

Siden efteråret 2018 har et byggehold på 30 internationale og 550 lokale medarbejdere flyttet 1,7 mio. kubikmeter jord, boret til 2.885 m pæle og støbt 23.000 kubikmeter beton til bl.a. de  syv broer, der er opbygget som såkaldte kompositbroer i beton og stål med en længde på mellem 25 og 125 m.

Anlægsarbejdet har været en logistisk udfordring, fordi det er foregået i et stort og uvejsomt geografisk område, er blevet udfordret af store oversvømmelser i regntiden, og undervejs har været påvirket af restriktioner og forsinkelser som følge af corona-pandemien.

På trods af de mange udfordringer blev projektet for nyligt afleveret til tiden, ligesom det samlede budget er overholdt.

“Projektet er et vigtig bidrag til at forbedre infrastrukturen i det nordlige Ghana og ruste området til i højere grad at kunne modstå oversvømmelser bl.a. som følge af klimaforandringer. Det kan skabe grundlag for øget vækst og bedre levevilkår for beboerne i regionen. At byggeriet på trods af vanskelige vilkår og forsinkelser på grund af corona samtidig har kunnet overholde både budget og tidsplan er ret imponerende.”

Torben Huss, CEO i IFU.

Se video fra Munck Civil Engineering