Nyheder

28. september 2004

SVAR AF 28. SEPTEMBER 2004 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 5454

Fra Jann Sjursen (KD)

“Vil ministeren redegøre uddybende for, hvorfor DANIDA ikke følger anbefalingen i evalueringen af IFU om at afbinde IFU’s aktiviteter, således at bindingerne til danske partnere ophæves, som det i øvrigt gør sig gældende for de fleste europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner?”

S 5454