Nyheder

21. marts 2006

OPFØLGNING PÅ SAMRÅD OM IØ’S SVINEPROJEKTER OG BRUG AF VÆKSTFREMMERE

I forbindelse med Samrådet i Folketingets Fødevareudvalg den 21. marts 2006 om brug af vækstfremmere vil IØ gerne understrege at vi tager afstand fra brugen af vækstfremmere, og at brugen ved årsskiftet blev forbudt i hele EU, fordi de kan skabe resistens.

IØ har på det grundlag sat en række initiativer i gang, der skal give de svinefarme, IØ deltager i, de bedst mulige rammebetingelser for svineproduktion i Central- og Østeuropa, således som det også fremgår af IØ’s pressemeddelelse fra den 8. februar 2006.

Medicinanvendelse
IØ er i gang med at få gennemført en uafhængig konsulentundersøgelse af regulering og kontrol af veterinær medicin. Undersøgelsen skal i første omgang beskrive forskelle og ligheder mellem forholdene i Danmark og Polen (der ligesom Danmark er omfattet af den ret omfattende EU-regulering på området) samt Ukraine og Rusland. Undersøgelsen skal føre til en vejledning for den årlige afrapportering fra selskabernes daglige ledelse til bestyrelserne på projekterne.

Undersøgelsen forventes at være klar inden sommer og bliver tilgængelig på IØ’s hjemmeside.

CSR (Corporate Social Responsibility)
IØ’s har indført en opdateret politik for social ansvarlighed (CSR) gældende fra 1. januar 2006.

Politikken indebærer, at der i projekterne arbejdes på et niveau, der under fuld respekt for værtslandets lovregler og bestemmelser i videst mulig udstrækning svarer til det danske, når det gælder følsomme og vigtige områder som gyllehåndtering, medicinanvendelse og dyrevelfærd.

IØ vil fremover bede selskabernes bestyrelse om, at den årlige afrapportering også omfatter en gennemgang af årets medicinanvendelse. Dette vil give mulighed for at iværksætte tiltag, hvis der er behov for tilpasninger på området, men også om nødvendigt og som en absolut sidste udvej for, at IØ kan trække sig ud af et projekt.

Samtidig arbejdes der nu videre med at kortlægge forholdene omkring dyrevelfærd, hvor en uafhængig rapport er sat i gang. Tanken er at skabe retningslinier for projekterne svarende til medicinområdet.

Miljø
Gyllehåndteringen er tidligere blevet gennemgået i to rapporter fra Carl Bro i foråret 2005. I foråret 2006 kommer en tredje rapport, som skal følge op på de initiativer og handleplaner, de to første rapporter førte til. De to rapporter findes her:

Vurdering af Poldanors overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen på virksomhedens svineproduktioner, dateret 06.05.2005

samt

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svine-produktioner med IØ medfinansiering, dateret 26.05.2005

København, 21. marts 2006

For yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Sven Riskær
Telefon 33 63 75 00
Mobil 22 68 75 01