Nyheder

24. januar 2012

NY FOND SKAL ØGE DANSKE INVESTERINGER I NORDAFRIKA OG MELLEMØSTEN

Den Arabiske Investeringsfond (AIF) er en ny fond, der skal bidrage til økonomisk udvikling i Mellemøsten og Nordafrika samt skabe grundlag for, at dansk erhvervsliv kan få fodfæste på de nye markeder.

Der er et stort behov for udenlandske investeringer, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Nordafrika og Mellemøsten, der med det arabiske forår nu står på tærsklen til demokrati. Samtidig er der potentiale for, at danske virksomheder via investeringer kan vinde nye markeder og medvirke til både en positiv udvikling og en fornuftig forretning.

Rådgivning og risikovillig kapital

Det er baggrunden for, at IFU – Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene – i samarbejde med Udenrigsministeriet har etableret Den Arabiske Investeringsfond, der skal levere rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, der vil investere i de arabiske lande.

”Vækst i den private sektor er en afgørende forudsætning for at kunne skabe varig stabilitet i skrøbelige lande. Der er derfor behov for private investeringer i Nordafrika og Mellemøsten, som kan skabe jobs til de tusinder af unge, der var drivkraften i det arabiske forår. Den Arabiske Investeringsfond vil i samarbejde med danske virksomheder bidrage til sådanne investeringer som en væsentlig del af Danmarks støtte til regionen”, siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

150 millioner kr.

Fonden får i første omgang en ansvarlig kapital på 150 mio. kr. og vil i lighed med IFU operere på kommercielle vilkår. Institutionelle investorer er desuden inviteret til at deltage med henblik på at styrke fondens samlede kapitalgrundlag. Det tilstræbes således, at den samlede investeringsfond kan nå en størrelse på 300-500 mio. kr.

IFU bestyrer fonden

IFU, der i mere end 40 år har investeret med dansk erhvervsliv i udviklingslande, skal bestyre Den Arabiske Investeringsfond. IFU har lang erfaring med at investere i den arabiske region og har derfor god mulighed for at assistere danske virksomheder med at vurdere forretningsmuligheder og risiko i landene.

IFU har, allerede inden den nye fond er etableret, oplevet interesse fra danske virksomheder.

– Det er meget positivt, at flere virksomheder allerede har fokus på de arabiske lande, og vi vil nu tage fat på det konkrete arbejde med at vurdere forretningsmulighederne for de enkelte virksomheder, siger Finn Jønck, administrerende direktør i IFU.

Egen repræsentant i Kairo

Den Arabiske Investeringsfond planlægger at åbne kontor i tilknytning til den danske ambassade i Kairo. Det sker blandt andet for at kunne vurdere udviklingen og forretningsmulighederne på tæt hold og etablere kontakter til de nye myndigheder.

– Der er fortsat stor usikkerhed om, hvad forandringerne kommer til at betyde. Med en lokal tilstedeværelse kan vi løbende følge med i erhvervsudviklingen og hjælpe virksomhederne med at få direkte kontakt til relevante offentlige og private aktører, siger Finn Jønck.