Nyheder

1. september 2020

IFU’s RAPPORT OM BÆREDYGTIGHED BLANDT DE BEDSTE

IFU er én blandt fem virksomheder, der er udpeget til SMV COP 2020-listen over årets bedste rapporter om bæredygtighed. Begrundelsen for udpegningen er bl.a., at IFU’s rapport linker sin bæredygtighedsstrategi til FN’s verdensmål med angivelse af relevante underligende indikatorer, ligesom den er konkret på IFU’s handlinger og resultater indenfor hvert af de identificerede mål. Derudover fremhæves den brugbare anvendelse af cases og en høj transparens om skat.

– Vi er meget stolte over at være udpeget som en af de fem virksomheder på årets liste, der fremhæver de bedste rapporter om bæredygtighed, siger Torben Huss, CEO i IFU.

IFU’s formål er at investere i virksomheder i udviklingslande og dermed bidrage til sociale, miljømæssige og økonomiske forbedringer samt understøtte realiseringen af FN’s verdensmål. Det er derfor afgørende for IFU, at fonden løbende følger med i og bidrager til at maksimere virksomhedernes impact i investeringslandene og deres økonomiske performance.

“Det er vores erfaring, at bæredygtige virksomheder generelt er dem, der klarer sig bedst økonomisk og yder det største positive bidrag til de lande, vi investerer i. Men for at fastholde en god udvikling skal vi hele tiden følge op og være i dialog med vores omverden, og her spiller den årlige rapport om bæredygtighed en vigtig rolle.”

Torben Huss, CEO, IFU

Konkrete tal på resultater

IFU Sustainability and Impact Report giver en status over og et indblik i, hvordan IFU’s omkring 200 investeringer bidrager med udviklingseffekter og lever op til de krav om bæredygtighed, som fonden stiller. Det gælder bl.a. jobskabelse, lokale skattebetalinger, finansiel inklusion og klima samt ligestilling, antikorruption og sunde job.

Rapporten viser bl.a., at virksomhederne i porteføljen beskæftiger knap 255.000 mennesker, at der blev rapporteret lokale skatter for mere end 3 mia. kr., og at IFU’s investeringer i mikrofinans bidrager til at servicere 25 millioner låntagere, hvoraf 20 millioner er kvinder. Derudover indeholder rapporten tal for hvor stor en del af de direkte investeringer, der har arbejdet aktivt med f.eks. forhold som sundhed og arbejdsmiljø, reduktion af energiforbrug og antikorruption.

– Rapporten giver os en solid indsigt i, hvor virksomhederne er på rette spor, og hvor der er udfordringer, vi skal have en tættere opfølgning på. F.eks. viser rapporten, at godt og vel to tredjedele af de direkte investeringer har arbejdet med at fremme ligestilling. Men vi vil gerne have alle med, og derfor tager vi nu et tættere dialog med den sidste tredjedel om, hvordan de kan styrke deres indsats, siger Torben Huss.

Verdensmål i fokus

IFU har fokus på at bidrage til realisering af verdensmålene og har gennem en systematisk indsats koblet indikatorer for de enkelte mål direkte med politikker for bæredygtighed og udviklet KPI’er, som fonden gennem investeringerne skal bidrage til.

– Jeg synes, vi er nået langt i vores arbejde med verdensmålene, og jeg er særligt glad for, at vi har skabt en systematisk tilgang, som skaber synlighed om vores resultater og kan danne grundlag for en yderligere indsats i de kommende år, siger Torben Huss.

SMV COP er et samarbejde mellem Global Compact Network Denmark og FSR – Danske Revisorer.

IFU Sustainability and Impact Report

Foto: Nils Meilvang