Nyheder

30. september 2020

IFU STØTTER UDDANNELSE AF UNGE I AFRIKA

Covid-19 pandemien har medført store tab af job i Afrika. Med støtte til et uddannelsesprogram i Asilia Africa bidrager IFU til, at mindst 70 unge afrikanere kan fastholdes i beskæftigelse og få udviklet deres kompetencer, så de har bedre job- og karrieremuligheder, når hverdagen vender tilbage. Fremover sætter IFU endnu mere fokus på uddannelse i projektvirksomhederne.

I Afrika er der generelt mangel på uddannelse, og mange ikke mindst unge afrikanere har vanskeligt ved at få job i den formelle økonomi. Det vil IFU gerne ændre på og sætter derfor nu større fokus på, hvordan IFU’s projektselskaber kan medvirke til, at flere afrikanere får uddannelse og opkvalificering. Målet er, at den enkelte får bedre fodfæste på arbejdsmarkedet, ligesom øget uddannelse skal bidrage til at forbedre strukturerne på det afrikanske arbejdsmarked.

Et eksempel er økonomisk støtte til et uddannelsesprogram i Asilia Africa, der driver en række lodges i Kenya og Tanzania. Programmet betyder, at mindst 70 lokale unge kan få et skræddersyet uddannelsesforløb indenfor en række faglige jobfunktioner som f.eks. tjener, kok, safariguide, manager samt servicemedarbejder. Dermed udnyttes fraværet af turister som følge af covid-19 til at  give de unge ansatte mulighed for at blive opkvalificeret og lære nyt, hvilket kan forbedre deres job- og indtjeningsmuligheder i fremtiden. Samtidig har uddannelsesprogrammet en positiv betydning for virksomhedens produktivitet og kvalitet.

Teoretisk og praktisk læring kombineres

Uddannelsesprogrammet tager udgangspunkt i at kombinere teoretisk og praktisk læring direkte på arbejdspladsen. Her anvendes nogle af virksomhedens safari lodges midlertidigt som uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne vil drive en fuldt operationel lodge med alle jobfunktioner.

Uddannelsen løber over en måned med en efterfølgende mentorordning, hvor eleverne får yderligere teoretisk og praktisk træning indenfor deres fagområder. Mentorordningen har en varighed på mellem tre og seks måneder afhængig af jobfunktion.

Uddannelse med diplom

I Afrika er den træning, som ansatte får, ofte baseret på sidemandsoplæring uden teoretisk grundlag, hvilket betyder, at de kvalifikationer, der opnås, ikke kan godskrives på et eksamensbevis eller et diplom. Dermed er det vanskeligt for lønmodtagere at dokumentere deres kvalifikationer overfor nye arbejdsgivere, når de skal videre i deres arbejdsliv og karriere.

Det uddannelsesforløb, der gennemføres hos Asilia Africa, er derfor udviklet og tilrettelagt med høj kvalitet, så det kan certificeres af internationalt anerkendte eksterne uddannelsesinstitutioner indenfor turisme- og safarisektoren. Dermed kan alle deltagere få et bevis på, at de har gennemført et professionelt uddannelsesforløb.

En del af IFU’s covid-19 indsats

IFU’s støtte til uddannelse i Asilia Africa er en del af IFU’s overordnede indsats for at understøtte virksomheder og medarbejdere i at håndtere konsekvenserne af covid-19. IFU har således ekstraordinært afsat 7,5 millioner kr. til IFU Sustainability Facility, der kan yde støtte til forskellige indsatser som f.eks. indkøb af beskyttelsesudstyr og uddannelse af medarbejdere i projektvirksomhederne.