Nyheder

10. juli 2020

IFU RAPPORTERER OM ARBEJDET MED IMPACT

IFU leverer første rapportering til Operating Principles for Impact Management, der giver et indblik i, hvordan vi arbejder med impact gennem hele investeringsprocessen.

IFU har en klar målsætning om at bidrage til bæredygtig udvikling. I praksis bliver dette udmøntet gennem en række tiltag i løbet af investeringsprocessen. For at styrke dette arbejde tilsluttede IFU sig i April 2019 en række internationale principper for impact investorer.

De såkaldte Operating Principles for Impact Management udstikker rammerne for investorers arbejde med at sikre udviklingseffekter. I dag har de 9 principper vundet bred udbredelse og over 100 impact investorer har forpligtet sig til ikke alene at leve op til dem, men også til hvert år at rapportere på status af dette arbejde.

Første rapportering offentliggøres

IFU offentliggør nu sin første årlige beskrivelse af arbejdet med udviklingseffekter indenfor de ni principper for impact management, den såkaldte Disclosure Statement. Den giver et indblik i den udvikling IFU gennemgår i disse år for at styrke udviklingseffekterne – og ikke mindst dokumentationen af dem – i sit arbejde.

I den årlige rapportering beskriver IFU bl.a. fondens nye impact management system, hvordan der arbejdes med miljømæssige og sociale risici i investeringerne samt målemetoder for at dokumentere resultater.

Læs rapporten her