Nyheder

26. februar 2008

IFU-PRAKTIKANTER SKAL STYRKE KLIMAINVESTERINGER

IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, har fra efterårssemesteret et helt nyt tilbud for danske studerende. Fonden tilbyder 2 praktikpladser (internships) på deres regionale kontorer i Beijing og Nairobi. De studerende får ansvar for at gennemføre en analyse af vilkårene for bæredygtige klimainvesteringer på emerging markets.

IFU har gennem de sidste 40 år bidraget til udviklingen i udviklingslandene. Det sker ikke gennem bistand eller erhvervsstøtte, men ved at investere i projekter i udviklingslandene sammen med danske virksomheder, der vurderes at have en positiv og varig effekt for udviklingen. Med andre ord, en win-win situation for både udviklingslandene og danske virksomheder.

Nyt tilbud om praktikpladser: bæredygtige klimainvesteringer
Som noget nyt vil IFU i år tilbyde to studerende praktikpladser på et par af IFU’s regionale kontorer i henholdsvis Beijing og Nairobi. Praktikopholdene skal bidrage til IFU’s store arbejde indenfor CSR.

“De studerende får under deres ophold ansvar for at gennemføre en analyse af muligheder og barrierer for investeringer i vedvarende energi samt effektivisering af energikilder på det kinesiske og østafrikanske marked”, fortæller kommunikationschef Klaus Fridorf fra IFU.

“Analysen skal bl.a. klarlægge de nationale regeringers politik i forhold til klimainvesteringer, mulige stakeholdere, markedspotentiale og muligheder for matchmaking med det europæiske marked.”

Opgaven skal bl.a. bygge på desk studies og interview med en række lokale nøglepersoner.

Forhandlinger med lokale og danske virksomheder
Under praktikopholdet vil den studerende derudover deltage i IFU’s arbejde med både danske og lokale virksomheder. Den studerende vil være med til at vurdere nye mulige projekter, finansieringsmuligheder, miljøforhold m.m.

IFU betaler ikke løn under praktikopholdet, men dækker alle øvrige udgifter til transport, kost, logi, visa og vaccinationer. Ansøgningsfrist for praktikpladserne er den 1. marts 2008 på IFU’s hjemmeside. Her skal man udover en almindelig kort ansøgning vedlagt CV også give sit bud på et par spørgsmål om udvikling i den tredje verden.

Eksempel på IFU’s arbejde med miljø og menneskerettigheder
Et eksempel på, hvordan IFU’s investeringer ikke blot bidrager til at skabe arbejdspladser og udvikling i den tredje verden er Congolaise Industrielle des Bois, CIB, i Congo, fortæller Birgitte Bang, CSR-chef i IFU. “IFU’s investering i Congos største virksomhed med skovdrift har bidraget til at skabe og bibeholde mere end 2.000 lokale arbejdspladser og dermed indkomster for en lang række familier. Samtidig har vi sat stor fokus på miljø, bl.a. har vi inddraget Greenpeace i arbejdet med at få træet fra skoven FSC-certificeret”.

Allerede nu drives skoven efter miljømæssige og socialt bæredygtige principper. Skovhugsten sker uden at skade naturskoven, og der må kun fældes et vist antal træer om året. “Derudover er der i skovdriften taget store hensyn til lokalbefolkningen, der bl.a. omfatter nogle af verdens sidste pygmæer, som bor i skovområdet,” fortæller Birgitte Bang. “Endelig bliver skovens egne medarbejdere tilbudt bolig, el, vand, adgang til gratis lægebehandling og skolegang for deres børn.”