Nyheder

1. november 2021

IFU INVESTERER I GRØN OMSTILLING I AFRIKA

BT skriver i dag, at IFU investerer i sort energi. Fakta er imidlertid, at IFU har investeret i det vestafrikanske energiselskab, Eranove, der i dag producerer elektricitet i en ligelig fordeling mellem vandkraft og naturgas. IFU’s investering skal bidrage til at realisere selskabets pipeline af projekter indenfor vedvarende energi i nogle af Afrikas fattigste lande som f.eks. DR Congo og Mali. De to naturgasdrevne kraftværker, der er under opførelse i Elfenbenskysten og Togo, var finansieret inden IFU investerede i selskabet.

Læs redegørelse om IFU’s investering herunder:

IFU har på vegne af SDG-fonden investeret 187 millioner kr. i det vestafrikanske energi- og forsyningsselskab Eranove. Investeringsaftalen blev underskrevet i december 2020 og eksekveret og offentliggjort den 4. og 5. august 2021, da de endelige forudsætninger var på plads. Læs pressemeddelelse her.

Kort om Eranove
Eranove er et vestafrikansk energi- og forsyningsselskab, der i en årrække har haft aktiviteter indenfor primært produktion og distribution af elektricitet og vand i Elfenbenskysten og Senegal.

Eranove driver i alt knap 1.250 megawatt el-produktion. Cirka halvdelen af kapaciteten er el-produktion på basis af naturgasdrevne kraftværker, mens den anden halvdel består af hydroanlæg.

Eranove leverer elektricitet og vand til henholdsvis 2,9 millioner og 1,4 millioner husstande i Elfenbenskysten. Derudover leverer de sanitære ydelser til 700.000 husstande. Selskabet beskæftiger knap 8.000 medarbejdere.

Aktuelt opfører Eranove to naturgasdrevne kraftværker på henholdsvis 390 megawatt i Elfenbenskysten og 65 megawatt i Togo. Aftalerne om de to naturgasdrevne kraftværker blev indgået i 2018, og finansieringen af dem var på plads, inden IFU trådte ind i selskabet. Kraftværket i Elfenbenskysten er bl.a. finansieret af IFC, African Development Bank og IFU’s hollandske og tyske søsterorganisationer FMO og DEG.

Eranoves ambition er at blive et panafrikansk energi- og forsyningsselskab, der understøtter den grønne omstilling. Selskabet har en større pipeline, der alene består af vedvarende energiprojekter, der for eksempel omfatter hydroanlæg i bl.a. Madagaskar, Mali og Gabon samt off-grid solanlæg i DR Congo. Sidstnævnte skal i første fase levere strøm til cirka 500.000 mennesker i tre provinsbyer uden forbindelse til el-nettet. Derudover indeholder selskabets pipeline muligheder for yderligere distribution af drikkevand.

Eranove arbejder målrettet på at reducere sit klimaaftryk. Indenfor de seneste fem år har selskabet således formået at nedbringe CO2-udledningen fra el-produktion med 25 procent pr. produceret kilowatttime. Derudover arbejder Eranove på yderligere at nedbringe udledningen blandt andet ved at modernisere ældre anlæg, ligesom kraftværkerne, der er under opførelse i Elfenbenskysten og Togo, vil blive udstyret med den nyeste teknologi, herunder Combined-Cycle Gas Turbines (CCGT).

Med henblik på at udbrede adgangen til elektricitet og vand samarbejder Eranove med staten og donorer om at øge tilslutningen til el-net og rent vand med meget lave ”sociale tariffer”, som lavindkomstfamilier har mulighed for at honorere. Alene i 2020 blev 254.836 nye el-kunder og 127.689 ny vand-kunder tilsluttet under disse tariffer.

Eranoves klare commitment til ansvarlighed, ikke mindst i forhold til klima og miljø, er yderligere omtalt i selskabets sustainability rapport (2020). Heri indgår bl.a. en opgørelse over gruppens samlede CO2e/kwh aftryk som redskab i ambitionen om en fortsat gradvis reduktion af selskabets klimaaftryk frem mod 2050. Rapporten kan ses her.

IFU’s investering i Eranove
IFU’s investering i Eranove er foretaget i samarbejde med bl.a. A.P. Møller Capital og IFU’s tyske søsterorganisation DEG. Som en del af investeringen har konsortiet bidraget med foreløbig én kapitalforhøjelse på 40 millioner euro, der primært skal bidrage til at realisere selskabets pipline, der består af projekter indenfor vedvarende energi. 

Baggrunden for at indstille investeringen var, at Eranove er et veldrevet selskab, der leverer vigtige ydelser indenfor elektricitet og vand og dermed bidrager afgørende til udviklingen i Vestafrika. Selskabet og IFU’s medinvestorer deler målsætningen om at udvikle Eranove til et selskab, der kan understøtte den grønne omstilling gennem nye investeringer i bl.a. vedvarende energi på tværs af Afrika samt en løbende nedbringelse af selskabets CO2-udledning. Der er således enighed om, at selskabets investeringer og aktiviteter fremover skal være ”Paris-aligned”, og at Eranove skal være CO2-neutral i 2050.

BT’s fejl
I BT’s artikel fremhæves det, at der investeres 187 millioner skattekroner i Eranove. Det er imidlertid ikke korrekt.

Investeringen er foretaget på vegne af SDG-fonden, som er en privat-offentlig investeringsfond med deltagelse af en række pensionsselskaber, bl.a. ATP, PensionDanmark og PKA. Af det samlede kapitaltilsagn bidrager de institutionelle og private investorer med 60 procent. Den resterende del er finansieret af IFU.

Der er ingen direkte sammenhæng mellem IFU’s investering og etablering af nye naturgasdrevne kraftværker. Som nævnt ovenfor blev aftalerne om de to naturgasdrevne kraftværker indgået i 2018, og finansieringen var på plads, inden IFU investerede i Eranove.

BT fremhæver, at selskabet ikke nævner, at IFU’s investering skal anvendes til grønne projekter. Det er imidlertid ikke korrekt. I selskabets egen meddelelse fremhæves det:

This transaction provides a growth lever for the financing and acceleration of Eranove’s development in Africa. The group is committed to increasing access to water, sanitation and electricity with sustainable and responsible services that meet the challenges of Africa’s climate transition and economic development.

Tilsvarende fremgår det af investorernes fælles pressemeddelelse:

Det nye selskab lægger vægt på investeringer i ren energi, og Eranove forpligter sig til at fremme den grønne omstilling samt bæredygtig og ansvarlig udvikling i Afrika.