Nyheder

11. marts 2022

IFU HAR 400 MIO. KR. INVESTERET I UKRAINE

IFU har et tæt forhold til Ukraine og har gennem årene investeret mere end 800 mio. kr. i knap 60 projekter i landet. I den nuværende situation går vores tanker til den ukrainske befolkning samt vores mange samarbejdspartnere og deres ansatte i landet.

Ukraine er et af Investeringsfonden for Udviklingslandes (IFU) prioriterede investeringslande. Gennem årene har IFU investeret mere end 800 mio. i knap 60 projekter i landet, og mange af investeringerne er gennemført i samarbejde med danske virksomheder.

“IFU har et tæt forhold til Ukraine. Vi er chokerede over og fordømmer den russiske invasion af et suverænt og demokratisk land i Europa, og vores tanker går til den ukrainske befolkning samt vores mange samarbejdspartnere og deres ansatte i landet,” siger Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Mange investeringer i vedvarende energi
Formålet med investeringerne er at understøtte en bæredygtig udvikling og bidrage til at tiltrække kapital til private virksomheder, der kan skabe både økonomisk og social fremgang i Ukraine.

Aktuelt har IFU og IFU’s forvaltede fonde udestående investeringer på knap 400 mio. kr. fordelt på 14 investeringer. Alle investeringer er markant påvirkede af den igangværende krig, og IFU følger løbende situationen.

En stor del af de nuværende investeringer er i vedvarende energi, hvor IFU sammen med andre investorer har bidraget til etablering af samlet produktionskapacitet på mere end 300 megawatt. Næsten alle energiselskaberne er intakte, men er i varierende grad udelukket fra at producere på grund af restriktioner som følge af krigen.

Vindpark ramt i forbindelse med russisk invasion
Et af selskaberne, Syvash, der er en 240 megawatt vindpark lokaliseret tæt på Krim, blev imidlertid lukket ned samtidig med den russiske invasion, og samtlige ansatte blev af sikkerhedsmæssige årsager evakuret. Under den første fremrykning af russiske tropper blev mindst en af vindmøllerne og en transformerstation beskudt. Da selskabet ikke har adgang til vindparken, kender IFU ikke den aktuelle status.

“For nuværende er det af helt åbenlyse årsager umuligt at vurdere, hvordan fremtiden ser ud i Ukraine. Vi følger løbende situationen og vurderer, hvordan vi kan bistå vores samarbejdspartnere.
Forhåbentlig bliver det på et tidspunkt muligt at genoptage vores investeringsaktivitet og igen bidrage til at skabe økonomisk og social fremgang i Ukraine,” siger Torben Huss.

 Ingen investeringer i Rusland
IFU har historisk gennemført en del investeringer i Rusland via Investeringsfonden for Østlandene (IØ). IFU er dog ikke længere eksponeret mod Rusland og vil heller ikke være det fremover.