Nyheder

29. november 2022

IFU AFSLUTTER ENGAGEMENT MED BLÅBÆRVIRKSOMHED I SYDAFRIKA

I 2019 bidrog IFU med risikovillig kapital på 75 mio. kr. til United Exports, som er en sydafrikansk blåbærproducent og -eksportør. Provenuet blev anvendt til at opkøbe yderligere jord og modernisere produktionen. Nu er mezzaninlånet tilbagebetalt, og IFU afslutter sit engagement med virksomheden.

I 2019 ydede IFU i samarbejde med IFC og FMO lånefinansiering på 224 mio. kr. til United Exports, som er en stor blåbærproducent og -eksportør med base i Sydafrika. IFU bidrog med en tredjedel af finansieringen på vegne af Danish SDG Investment Fund, som er baseret på kapital fra større danske pensionsselskaber og private investorer.

Finansieringen har gjort det muligt for United Exports at tilføje 180 hektar land samt at forbedre og udvikle deres pakke- og distributionsfaciliteter, hvilket har øget produktionen og eksportindtægterne. Derudover er der skabt ca. 500 nye direkte job. Udover egenproduktionen sourcer United Exports også fra lokale landmænd i Sydafrika og Zambia.

I højsæsonen beskæftiger United Exports mere end 4.000 mennesker, hvoraf næsten 90 procent af sæsonarbejderne og halvdelen af de fastansatte er kvinder.

Det høje antal kvindelige ansatte har kvalificeret United Exports til at blive en del af 2X Challenge, som er et initiativ fra IFU og andre udviklingsfinansieringsinstitutioner, der skal fremme investeringer, som styrker kvinders muligheder.

Som en del af 2X Challenge har United Exports lanceret flere nye initiativer for at fremme inklusion, deltagelse og forfremmelse af kvinder på sine sydafrikanske produktionssteder, for sæsonarbejdere såvel som faste medarbejdere. De omfatter en række kvalitetsbaserede programmer og initiativer, som f.eks. dage med fokus på sundhedsbevidsthed og en mobil sundhedsklinik.

“Vi er glade for, at vores risikovillige kapital og aktive engagement har ført til øget produktion, nye job og bedre muligheder for kvinder. Dermed lever vi op til vores ambition om at skabe udvikling gennem investeringer i den private sektor i Afrika.”

Anders Frigaard, Senior Investment Manager hos IFU.

IFU’s mezzaninlån er blevet tilbagebetalt fuldt ud, og IFU afslutter derfor sit engagement med United Exports.