Nyheder

27. september 2023

COLOMBIAS CHARGE D’AFFAIRES HAR BESØGT IFU

Colombias Charge d’Affaires i Danmark besøgte IFU for at drøfte investeringsmuligheder i Colombia, som kan understøtte den bæredygtige udvikling i landet.

IFU har investeret i Latinamerika i en række år. Da den colombianske Charge d’Affaires, Duván Ocampo, med en delegation fra den colombianske ambassade i Danmark besøgte IFU, var det for at drøfte mulige fremtidige investeringer i Colombia inden for IFU’s strategiske sektorer, inklusive vedvarende energi, energiomstilling og genplantning af skov.

Den colombianske delegation fremhævede, at landet har forpligtet sig til bæredygtig udvikling, som det er beskrevet i den nationale handlingsplan 2022-2026. Og det blev understreget, at der er et stort potentiale i Colombia for investeringer i sol- og vindenergi pga. høj solindstråling og meget vind. Samtidig er halvdelen af Colombia skov, hvilket er vigtigt for at bevare råstoffer og begrænse og tilpasse sig klimaforandringer.

”Colombia er et spændende investeringsland, som passer godt til vores ambition om at støtte den grønne omstilling og forbedre levevilkårene i vores investeringslande. Vi ser frem til at undersøge investeringsmulighederne nærmere.”

Oliver Stanek Villsen, Senior Investment Manager i IFU.

Stærk baggrund i Latinamerika
IFU har i øjeblikket en aktiv portefølje i Latnamerika på USD 300 mio. Investeringerne dækker blandt andet vedvarende energi, genbrug af papir og bæredygtige boligløsninger.