Nyheder

19. juli 2012

VIETNAM I GRØNT VÆKSTSPOR

Vietnam har sat høj vækst over miljøet, så landet er på et lavpunkt indenfor cleantech og vedvarende energi. Men nu hæver regeringen ambitionerne, og liberaliseringer skal lokke investorer til. Det giver mulighed for at komme først på markedet – men man skal have tålmodighed med i bagagen.

Det sidst årti har været travlt i Vietnam. Med årlige vækstrater på mellem 7 og 9 procent er landet blandt verdens hurtigst voksende.

”Asiens lille tiger”, som Vietnam omtales i finansmagasiner, får ros for udviklingen, der fra 1993 har reduceret andelen af fattige i befolkningen fra 65 til 12 procent.

Men på ét område er der plads til forbedringer: energisektoren. Vietnam har ikke prioriteret at skabe en energieffektiv produktion – i nogle sektorer går 20-30 procent af energien til spilde – og omstillingen til grøn energi begynder fra et lavpunkt.

– Efter to årtier med høj vækst og få investeringer i ny teknologi, står Vietnam nu overfor to problemer, der får regeringen til at sætte grøn energi på dagsordenen. Det ene er energisikkerheden. Da vi importerer 65 procent af energiressourcerne, særlig kul og gas, er vi for afhængige af energi udefra. Dernæst har vi miljøproblemerne, siger Huynh Kim Tuoc, direktør for Energy Conservation Center of Ho Chi Minh City.

Cleantech3.jpg

”De der får foden ned først, sætter sig på markedet”

Vietnam er blandt de fem lande i verden, der er mest udsat for klimaforandringer, og store oversvømmelser har også forstærket bevidstheden om, at cleantechløsninger er vejen frem. Det gælder især i lyset af, at energiefterspørgslen forventes at tredobles frem til 2030.

Der er groft sagt to tilgange til Vietnams energimarked, hvis man er investor inden for grøn energi og cleantech.

Den negative: Der er pt. så lidt at komme efter, at det ikke kan svare sig at investere eller etablere virksomhed osv. – på den korte bane. Pessimistisk, men måske også realistisk, hvis man er en mindre virksomhed, der ikke har mulighed for at investere langsigtet.

Så er der det positive synspunkt: Der sker måske ikke stor udvikling ligenu, men det gør der meget snart. Derfor er der gode first mover-fordele, og på en længere bane kan man opleve høj og vedvarende vækst.

Eller som handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) formulerede det ved et erhvervsfremstød i Hanoi i slutningen af 2011 – efter at Vestas havde indgået en samarbejdsaftale med den vietnamesiske producent af vindturbiner, CS Wind, til 250 millioner kroner:

– Når man kan lave sådan en aftale, er vi på sporet. De, der får foden ned først, sætter sig på markedet.

Byder Danmark velkommen

Huynh Kim Tuoc taler – ikke overraskende – for det positive synspunkt, og han efterspørger danske virksomheder til at byde ind og hjælpe med at skabe energigevinster. Efter mange års tæt samarbejde mellem Danmark og Vietnam er der godt kendskab til Danmarks erfaringer med at vækste med et lavt energiforbrug. Og nu går regeringen i gang med at indfri nye ambitiøse mål for vedvarende energi.

– I dag består kun to procent af energiproduktionen af vedvarende energi, og regeringen vil nå seks procent i 2020. Vindenergi skal udgøre mest (1.000 MW, red.), men vi satser også på biomasse, biogas og solenergi, siger Huynh Kim Tuoc.

Frit marked baner vej for investeringer

Der er dog et vigtigt forhold på markedet, der bl.a. gør det udfordrende at lave forretning inden for vindenergi. Regeringen subsidierer elsektoren, så elprisen er kunstigt lav, og det er nærmest umuligt at konkurrere med.

Men kommende liberaliseringer kan skabe en afgørende åbning af markedet, der giver bedre muligheder for internationale virksomheder. Vietnam har nemlig forpligtet sig til at harmonisere elpriserne til verdensmarkedsprisen i 2014.

– Regeringen er ved at skifte fra stats- til markedsstyrede priser i elsektoren, og energisektoren bliver også mere liberaliseret – som i resten af Vietnams økonomi. Det vil skabe større energibevidsthed og gøre det attraktivt at investere. Derudover vil regeringen også støtte vindenergi økonomisk, siger Huynh Kim Tuoc.

Vietnam lægger sig med andre ord i selen for at tiltrække investeringer og teknologi for at nå sine mål.

Hav tålmodighed

Netop fordi Vietnam nærmest begynder fra nul – målt i installeret vedvarende energi – og landet er sultent efter løsninger til at forbedre energieffektiviteten, er der et stærkt potentiale for Danmarks erfaringer.

Direktør hos Grundfos i Vietnam, Gert Borrits, er også optimistisk, men han holder benene på jorden. Siden oprettelsen af afdelingen i Ho Chi Minh City i 2009 har pumpevirksomheden præsteret en årlig gennemsnitsvækst på over 30 procent.

– Vi har særlig succes med at sælge til high end-markedet, altså virksomheder, hoteller og industrien – kunder, der kan investere langsigtet og som kan se fornuften i at spare energi og penge ved at skifte de gamle vandpumper ud. Den store udfordring for cleantech-virksomheder er at overbevise vietnameserne om at tænke i energibesparelse frem for at gå efter det billigste. Her er der lang vej endnu, siger Gert Borrits.

Han mener, at det går Grundfos særlig godt, fordi virksomheden er i vandsektoren, hvor der altid er behov og interesse for forbedringer. På den måde står virksomheden mere gunstigt end de fleste. Gert Borrits advarer danske virksomheder mod at lade sig rive med af lovprisningerne af ”den nye tigerøkonomi” og snakken om hurtige eventyr i Vietnam. Der er ingen lavthængende frugter indenfor cleantech.

Det kræver stor tålmodighed at få succes i Vietnam, og det er nødvendigt at være tilstede med egen opsætning. Men går man efter det, er der potentiale, siger han og opsummerer:

– Er der gode muligheder her og nu? Nej! Er der om et par år og i fremtiden. Yes!, slutter han – med tryk på ”yes”.

Cleantech2.jpg

Muligheder i vietnamesisk energi og cleantech

Energieffektivitet: Gode muligheder for at spare energi i produktionssektoren: tekstil, cement, kemikalier og fødevarer. Energispild på op til 20-30 procent. Kun omkring 15 procent af industrien har moderne udstyr.

Miljø og affald: Voksende bekymring for luftforurening pga. mange scootere og håndtering af affald.

Elektricitet: Stærkt styret af staten, men markedet liberaliseres fra 2014. Elproduktionen er steget fra 26,7 til 80,7 millioner MWh fra 2000 til 2009. Behov for at forbedre effektiviteten i transmission og distribution.

Vedvarende energi: Regeringen har en plan om at forøge de vedvarende energikilders bidrag til energiproduktion fra 2 procent i dag til 6 procent i 2020.

Vind: Statens subsidier og kunstigt lave priser har indtil nu gjort det nærmest umuligt for udenlandske virksomheder at investere. Den situation kan ændre sig, når Vietnam liberaliserer markedet.

Biomasse: Stort potentiale. Særligt affald fra træindustrien kan bruges til biomasse.

Kilder: Danmarks ambassade i Vietnam og Energy Conservation Center of Ho Chi Minh City