Nyheder

11. oktober 2012

VICEDIREKTØR TORBEN HUSS FYLDER 50 ÅR

IFU's vicedirektør fylder 50 år den 11. oktober 2012.

Torben Huss har de seneste 4 år været vicedirektør i IFU.

Torben Huss har i de senere år været en af drivkræfterne bag at udvikle IFU’s rolle som forvalter af andre fonde, hvor IFU, regeringen og institutionelle investorer har indskudt kapital. Det betyder, at den store viden, indsigt og erfaring, som IFU har opbygget via knap 1200 investeringer, nu i højere grad kan anvendes, når dansk erhvervsliv skal investere i højrisikolande.

Torben Huss har en bred erfaring fra ind- og udland. Han har tidligere været ansat som ekspert i FN’s organisation for transnationale selskaber UNCTC, der rådgiver udviklingslande om politik og regulering af udenlandske investeringer. Torben Huss har derudover været investeringschef i investeringsfonden for østlande (IØ) og leder af IFU’s regionale kontor for Latinamerika i Mexico City.

Torben Huss er medlem af Advisory Board for Center on International Outsourcing på CBS og censor samme sted.

Privat bor Torben Huss i Charlottenlund. Han er gift med Helle Huss, der er Vice President i NNIT A/S. Sammen har de to børn, Cecilie på 21 år og Christoffer på 16 år.

Dagen vil ikke blive markeret.