Nyheder

19. juni 2023

VERDENSMÅLSFONDEN FORTSÆTTER DE GODE RESULTATER

Danish SDG Investment Fund eller Verdensmålsfonden har udgivet sin impact rapport for 2022. Fonden har foretaget kommercielle investeringer for 2,7 mia. kr. i 22 private selskaber i udviklingslande, med Afrika som det største investeringsområde. Rapporten viser solide resultater inklusiv installering af mere end 1.300 megawatt vedvarende energi, adgang til sundhedsydelser for 1,2 millioner patienter og etablering af mere end 25.000 job.

I 2022 indgik Verdensmålsfonden tre nye investeringer for 615 mio. kr. og bragte dermed de samlede investeringer op på 2,7 mia. kr. De nye investeringer omfatter en stor investering i vedvarende energi i Brasilien, økologisk fødevareproduktion i Indien, Uganda og Filippinerne samt cementproduktion med reduceret CO2-udledning i Ghana. Det fremgår af fondens impact report 2022, der udgives i dag.

”Jeg er meget glad for at kunne dele de resultater, som Verdensmålsfonden har opnået indtil nu. Investeringerne har haft stor impact, understøttet realiseringen af verdensmålene og samtidig forbedret levevilkårene for mennesker i udviklingslandene med eksempelvis øget kapacitet fra vedvarende energi på mere end 1.300 megawatt, adgang til sundhedsydelser for 1,2 millioner patienter årligt og jobmuligheder for 25.000 mennesker.”

Torben Huss, CEO i IFU.

Mobilisering af privat kapital til udviklingslande
De 22 investeringer, der var foretaget ved udgangen af 2022, har primært været inden for vedvarende energi, sundhed, landbrug og finansielle ydelser. Afrika er det største investeringsområde med næsten 40% af investeringerne.

Et af fondens hovedformål er at anvende offentlig kapital som løftestang til at mobilisere yderligere privat kapital og dermed øge finansieringen med henblik på at realisere verdensmålene i udviklingslandene, hvor private investorer ofte tøver med at investere. Indtil videre er der for hver offentlig krone, IFU har investeret, mobiliseret mere end fem kroner i privat kapital.

”Det er meget tilfredsstillende, at IFU’s investering af offentlige midler har mobiliseret mere end fem gange så meget privat kapital til udviklingslandene. Dette viser, at vi kan bruge vores erfaring og gearing til at få flere private investorer med ombord, hvilket er afgørende, hvis vi skal opfylde verdensmålene i 2030,” siger Torben Huss.

De første investeringer er afsluttet
Verdensmålsfonden er en såkaldt closed-end fond. Derfor er strategien at investere i virksomheder med potentiale til at øge impact og værdiskabelse gennem aktivt ejerskab, og derefter sælge dem til andre investorer. I 2022 solgte fonden de tre første investeringer. En af dem er Daystar Power, som er et solenergiselskab i Nigeria, der leverer solenergiløsninger til virksomheder i Vestafrika. Selskabet blev solgt til Shell.

”I 2022 afsluttede vi tre af vores investeringer med et solidt finansielt afkast. Det viser, at vi kan hjælpe med at udvikle virksomheder og samtidig skabe impact samt afkast til vores investorer, hvilket er en gevinst for alle.”

Torben Huss.

Fondens sidste investeringer
Verdensmålsfonden blev etableret i 2018 med et samlet kapitaltilsagn på 4,86 mia. kr. fra store danske pensionsselskaber, private investorer og IFU, som er fund manager. I 2023 vil fonden gennemføre de sidste nye investeringer, og IFU har igangsat arbejde med at rejse midler til Verdensmålsfond II.

Danish SDG Investment Fund Impact Report 2022