Nyheder

1. marts 2012

VÆKSTEN I AFRIKA ER HØJERE END FØR KRISEN

Verdensbankens seneste analyse viser, at økonomien i de afrikanske lande syd for Sahara gennemsnitligt vil vokse med over fem procent i 2012 og 2013. Dermed er væksten højere end før krisen.

5,5 og 5,6 procent. Det er ifølge en analyse fra Verdensbankens Afrika-kontor udsigterne for den økonomiske vækst i 2012 og 2013 for de afrikanske lande syd for Sahara. Væksten i de kommende år ligger dermed over niveauet fra før den økonomiske krise, hvor væksten i gennemsnit var på fem procent.

Væksten i Afrika er væsentlig over niveauet i Europa, hvor EU-kommissionen forventer en negativ vækst på 0,3 procent i 2012. Der er derfor god grund til, at virksomhederne vurderer, om de har forretningsmuligheder i Afrika.

Virksomheder, som overvejer at etablere sig i Afrika, kan kontakte IFU, der kan bidrage med rådgivning og risikovillig kapital.

Højere priser og stigende indenlandsk efterspørgsel

Højere priser på varer og en stigende indenlandsk efterspørgsel er de primære årsager til den forventede høje vækst i Afrika. Det var de samme faktorer samt højere eksport, der var med til at trække væksten i 2011. For eksempel steg værdien af eksporten med 38 procent i de første syv måneder af 2011.

Det private forbrug er som følge af højere indkomster og forbedret adgang til kreditter ligeledes stigende. I perioden 2009-2011 er det private forbrug i gennemsnit vokset med 4,2 procent. Det er dog fortsat et stykke under toppunktet i 2007, hvor væksten i det private forbrug var på 6,3 procent.

Større handel på tværs i Afrika

Hovedparten af landene i Afrika er fortsat afhængige af eksport af råvarer, herunder olie og mineraler. Men andre forhold spiller en stigende rolle i den økonomiske udvikling. Det gælder for eksempel en voksende samhandel på tværs af de afrikanske lande.

Samhandlen mellem de afrikanske lande udgør nu omkring 12 procent af Afrikas totale eksport. I East African Community (EAC), der er et handelssamarbejde i det østlige Afrika, er samhandlen mellem landene stegt med mere end 300 procent siden 2000. Kenya og Uganda, der er medlemmer af EAC, har firedoblet deres eksport til nabolandene i samme periode.

Fortsat risiko

Den høje vækst i Afrika ser ud til at fortsætte i de kommende år. Men der er fortsat risiko for en opbremsning. Verdensbanken peger i sin analyse på, at en yderligere reduktion i væksten i Europa fra de forventede -0,3 procent til -2 procent vil føre til et fald i den afrikanske vækst på cirka 1,3 procentpoint.

Dermed vil væksten falde tilbage til niveauet i kriseårene men dog med en fortsat positiv økonomisk vækst.