Nyheder

6. november 2007

VÆKST I ØSTAFRIKA SKABER NYE MULIGHEDER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

IFU afholder sammen med Danida en erhvervskonference i Kenya midt i november. Konferencen skal skabe opmærksomhed om nye danske forretningsmuligheder i Østafrika.

IFU og Danida har i fællesskab indbudt danske virksomheder til erhvervskonference i Nairobi midt i november. ”Vi vil med konferencen bl.a. markere, at vi netop har åbnet et nyt regionalt IFU-kontor på ambassaden i Nairobi for at styrke de danske erhvervsaktiviteter i området,” fortæller Brian Muggeridge Andersen, regionschef og leder af det nyåbnede kontor.

Under konferencen vil de mange forskellige typer kompetencer indenfor rådgivning, de to organisationer råder over blive præsenteret – inklusiv de finansielle tilbud, der bl.a. omfatter lån, aktiekapital, og B2B-støtte til træning, teknisk assistance og miljøforbedringer.

Forbedret østafrikansk investeringsklima

”Kenya er interessant, fordi erhvervsklimaet i Østafrika de senere år har været præget af høje vækstrater og politisk stabilitet,” siger Brian Muggeridge Andersen. ”Det åbner op for nye erhvervsmuligheder i regionen, og særligt i Kenya, der er primus motor for erhvervsudviklingen i det østafrikanske område.”

Konferencen skal være med til at åbne dansk erhvervslivs øjne for de mange nye muligheder og det voksende marked, der findes i Østafrika og som endnu ikke er udnyttet. Det gælder særligt indenfor områderne IT, landbrug, energi, service og udvikling af infrastruktur, der er konferencens fokusområder.

Målrettet introduktion til kenyansk erhvervsliv

Konferencens form er tilpasset virksomhedernes efterspørgsel. ”Vi har bl.a. indlagt en dag i programmet, hvor de danske virksomhedsdeltagere har mulighed for at komme ud i landet og besøge kenyanske virksomheder. På den måde kan de få et førstehåndsindtryk af områder udenfor hovedstaden, samt hvordan erhvervslivet fungerer i praksis” fortæller Brian Muggeridge Andersen. ”Vi har også været omhyggelige med, at konferencedeltagerne møder danske virksomhedsledere, der har mange års praktiske erfaringer med at drive forretning i Afrika, ligesom vi har gjort det muligt at netværke med kenyanske virksomheder og investorer.”

Flere oplysninger

Brian Muggeridge Andersen, IFU, tlf: +254 721 231 669

Fakta

Konferencen

– Konferencen afholdes den 12. -14. november 2007 i Nairobi

– Arrangører er Danida og IFU.

– Tilmelding sker via Dansk Industri eller Den danske Ambassade i Nairobi.

Kenya

– Kenya har oplevet en stor vækst i de senere år.

– I 2006 var Kenyas vækst 5,7 % og væksten for 2007 forventes at blive 7 %.

– Væksten i OECD-landene var omkring 3 % i 2006.

– Eksporten fra Danmark til Kenya udgjorde i 2006 107 millioner kr., importen 29 millioner kr.