Nyheder

11. februar 2009

UNDGÅ VALUTARISIKO – KONVERTÉR DIT LÅN TIL LOKAL VALUTA

Danske virksomheder finansierer ofte deres investeringer i et udviklingsland via lån i vestlig valuta. Dermed løber de også en valutarisiko, der kan få alvorlige konsekvenser for virksomheden. IFU tilbyder som en af de få at eliminere den risiko.

Når en dansk virksomhed etablerer sig i et udviklingsland leveres finansieringen oftest i vestlig valuta. Dermed påtager virksomheden sig en valutarisiko, der kan have stor betydning, når der skal betales renter og afdrag på lån, eller hvis aktiekapitalen skal indfries.

IFU har set flere eksempler på virksomheder, der er kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder, fordi den lokale valuta er faldet i værdi i forhold til for eksempel euro. Pludselig stiger afdrag og renter markant, og virksomheden risikerer at havne i en gældsfælde eller bliver sat stærkt bagud i forhold til den oprindelige forretningsplan. Det gælder ikke mindst for virksomheder i en opstartsfase, hvor der er et særligt behov for at investere, og hvor likviditeten ofte er begrænset.

IFU har sammen med en række andre udenlandske finansielle institutioner investeret i The Currency Exchange Fund (TCX), der tilbyder at påtage sig den valutarisiko, som virksomhederne normalt løber. IFU kan derfor tilbyde virksomhederne en finansiering, der er uafhængig af udviklingen i den lokale valuta.

Det er nemt for virksomhederne at benytte ordningen, da det i praksis er IFU, der står for samarbejdet med TCX og sørger for de nødvendige aftaler. Virksomhederne skal derfor alene vurdere om valutarisikoen i det land, de vil investere i, er så stor, at de vil forsikre sig mod den ved typisk at betale en lidt højere rente.

Download IFU’s pjece om Local Currency Funding (på engelsk) her: Local currency funding – minimizing financial risk for project companies in developing countries

Link til The Currency Exchange Funds hjemmeside