Nyheder

17. august 2004

UDENRIGSMINISTERIET: NY EVALUERING: ROS OG RIS TIL DANSK INDUSTRISTØTTE I U-LANDE

Evalueringen fastslår, at IFU er en yderst relevant og finansiel bæredygtig udviklingsfond, hvis potentiale dog ikke er blevet udnyttet til fulde som følge af fondens koncentration på lande, der allerede har gunstige erhvervsklimaer, og på danske partnere, der allerede besidder de nødvendige finansielle ressourcer og international erfaring.

Med omkring 500 projekter bag sig og over 80.000 skabte jobs rundt om i verdens u-lande kan Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) se tilbage på en lang række positive resultater, siden fonden blev oprettet af den danske regering i 1967. Dengang gik fonden under navnet ‘kaffefonden’, da dens investeringer i udviklingslandene i starten blev finansieret af toldindtægterne fra kaffe i Danmark.

En uafhængig evaluering af IFU, som Udenrigsministeriet har taget initiativ til, er nu offentliggjort med både ros og ris til fonden og dens funktion.

IFU er en selvejende institution, hvis bestyrelse udpeges af den ansvarlige minister. Fonden modtager kapitalindskud fra staten og har til formål at fremme erhvervsudviklingen i udviklingslandene gennem investeringer i disse lande sammen med danske virksomheder. IFU kan enten deltage i disse investeringer som aktionær, långiver eller garantistiller og kan desuden stille sin ekspertise til rådighed om investeringer i udviklingslandene.

Evalueringen er udført af Nordic Consulting Group, Danmark. Rapporten sætter en solid streg under den unikke ekspertise, som IFU har oparbejdet igennem årene, og fremhæver desuden behovet for fondens fortsatte eksistens som autonom institution. IFU’s investeringsprojekter har ifølge evalueringsrapporten fremmet økonomisk aktivitet i udviklingslandene, og de fleste projekter har positive udviklingseffekter i de pågældende lande. Evalueringen understreger ligeledes, at IFU med sine investeringsprojekter i høj grad har opnået positive resultater for de danske virksomheder, og har fremmet deres internationalisering.

Et af kritikpunkterne i evalueringsrapporten er, at IFU bør investere en større andel af sine investeringer i de fattigere udviklingslande, samt at fonden kunne gøre en større forskel ved at samarbejde mere med små virksomheder.

Siden midten af 1980’erne har mellemindkomst-lande i Asien, samt i særdeleshed Kina, været den dominerende region for IFU projekter. Mellem 1996 og 2000 tilførte den danske stat IFU 750 mio. kr. i ekstra grundkapital med det formål, at fondens projektportefølje skulle have et øget fokus på de fattigere u-lande – ikke mindst de afrikanske lande. Evalueringsrapporten konkluderer, at formålet med statens bevilling kun til en vis grad er blevet opfyldt, idet IFU’s investeringer i alle fattige lande under ét ikke blev ændret betydeligt med Danidas kapitaltilførsel. Målet med investerings-beløbene fra Danida til projekter i Afrika blev dog nået ved at investere i nogle få, store projekter.

Evalueringen fastslår, at IFU er en yderst relevant og finansiel bæredygtig udviklingsfond, hvis potentiale dog ikke er blevet udnyttet til fulde som følge af fondens koncentration på lande, der allerede har gunstige erhvervsklimaer, og på danske partnere, der allerede besidder de nødvendige finansielle ressourcer og international erfaring.

Evalueringsrapporten “The Industrialization Fund for Developing Countries” og et resume på dansk kan fås ved henvendelse til Danidas Evalueringskontor, tlf. 33 92 10 83 eller kan læses på www.evaluering.dk.

Udenrigsministeriet, 17. august 2004