Nyheder

4. december 2014

UDENLANDSKE INVESTERINGER STIGER I MYANMAR

Myanmar er et nyt potentielt vækstmarked. Landet rummer store muligheder indenfor sektorer som for eksempel vand og energi, hvor danske virksomheder står stærkt. Men det nye demokrati er skrøbeligt, og vilkårene for den private sektor er fortsat usikre. IFU deltog, da en dansk erhvervsdelegation for nylig var i Myanmar.

For få år siden var Myanmar et lukket land præget af militærdiktatur og sanktioner fra omverdenen. Nu er landet langsomt på vej mod en demokratisering, det er åbent overfor omverdenen, og reglerne for udenlandske investeringer er blevet liberaliseret.

Det har fået flere virksomheder til at kigge mod Myanmar, og senest har en dansk erhvervsdelegation været i landet i forbindelse med åbningen af en ny dansk ambassade. Her besøgte de bl.a. Carlsberg, som er den første danske virksomhed, der har etableret sig i Myanmar.

– Vi har siden 2011 holdt et vågent øje med udviklingen i Myanmar og besøgt landet flere gange, siger Peter Schwalbe, Senior Vice President i IFU, og fortsætter:

Potentiale i vand og energi

– Det er vores vurdering, at der er gode muligheder for danske virksomheder. Det gælder blandt andet indenfor sektorer som vand og energi. For eksempel er der et enormt vandspild, fordi op til 60 procent af vandet forsvinder undervejs fra leverandør til kunde.

Vandforsyningen i Myanmar er helt tilbage fra 1950’erne og er ikke blevet moderniseret eller ordentligt vedligeholdt siden. Derfor er der behov for store investeringer. Tilsvarende gælder for hele energisektoren, der er præget af forældelse og manglende kapacitet og forsyningssikkerhed, hvilket bl.a. betyder, at virksomheder må investere i egne generatorer for at undgå utallige produktionsstop, når strømmen forsvinder.

Udenlandske virksomheder er velkomne

Med en ny liberaliseret lovgivning er det lykkedes at øge omfanget af udenlandske investeringer i Myanmar. Allerede fire måneder inde i finansåret, der begynder i april, var niveauet steget mere end 100 procent sammenlignet med året før. Det har fået regeringen til at opjustere forventningen, og det skønnes nu, at de samlede udenlandske investeringer vil nå 5 mia. USD i 2014/2015.

– Der er en stor appetit på investeringer i Myanmar, og det er primært investeringer i telesektoren samt olie og gas, der trækker den positive udvikling. Derudover er der også mange investeringer i ejendomme, hoteller og tekstilsektoren, hvor der i sidstnævnte særlig er fordele som følge af et meget konkurrencedygtigt omkostningsniveau, siger Peter Schwalbe.

Asiatiske virksomheder er længst fremme med at investere i Myanmar, mens de europæiske er mere forsigtige og har stor opmærksomhed på de politikske og økonomiske risici i landet. Valget i 2015 bliver afgørende for, om demokratiet kan udvikle sig stabilt, eller militærdiktaturet igen vil stramme grebet om landet.

– Der er ingen tvivl om, at den politiske usikkerhed i Myanmar er stor, men i IFU er vi vant til at operere i lande med stor politisk og økonomisk usikkerhed, så derfor er vi allerede nu klar til at investere med danske virksomheder, der gerne vil ind på markedet i Myanmar, siger Peter Schwalbe.