Nyheder

14. marts 2005

TRE SMUKKE SIDER AF MEDALJEN

Fra DI Business den 14. marts 2005: Tre smukke sider af medaljen

Medierne har fokuseret på to fonde, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ), der udvikler i fattige lande ved at hjælpe private virksomheder med at etablere sig. Den ene bliver beskyldt for at give erhvervslivet herhjemme mere støtte frem for støtte til ulandene og den anden for at give støtte til, at arbejdspladser flyttes ud af Danmark. Begge dele afviser Sven Riskær på det kraftigste.

Hvad er fondenes formål?
– Fondene arbejder målrettet på at skabe økonomisk aktivitet og/eller støtte reformprocesser i modtagerlandene. Det er en af de bedste måder til at afhjælpe fattigdommen på. Det dokumenterer blandt andre Verdensbankens World Development Report. En anden smuk side af medaljen er, at de virksomheder, der etablerer sig, også kan blive stærkere og tjene på det. Og den tredje smukke side af medaljen er, at fondenes arbejde og investeringer også er med til at skabe værdi for fondene selv. De penge, fondene bruger til at hjælpe virksomhederne med at etablere sig, kommer tilbage igen til fondene med renter og overskud. På den måde har vi kunnet recirkulere de oprindelige fondsmidler op til fem gange.

Er det ren erhvervsstøtte?
– Fondenes investeringer sker på kommercielle vilkår og direkte til virksomhederne i ulandene eller i de østeuropæiske lande i form af medejerskab eller medfinansiering. Der betales med andre ord ingen støtte til de danske virksomheder, som tværtimod selv skal investere, tage ansvar for ledelse og løbe risiko.

Hvad med udflytning af arbejdspladser?
– Det at skabe en velfungerende privat sektor i østlandene har været helt afgørende for, at otte af de lande allerede er kommet med i EU. Og med hensyn til, at nogle investeringer kan føre til udflytning af arbejdspladser, så er det langt fra hovedreglen, men når det sker, så er det med til at stille de danske virksomheder bedre i den globale konkurrence og dermed også med til at sikre fremtidige arbejdspladser herhjemme. gordon

Sven Riskær
Direktør i IFU og IØ