Nyheder

3. september 2018

TRE NYE SOLPARKER I UKRAINE

Tre nye solparker i Ukraine på i alt knap 35 MW skal bidrage til at øge lokal produktion af klimavenlig energi og reducere CO2-udledning. IFU bidrager med godt 40 mio. kr. i lånefinansiering til den samlede projektsum på 275 mio. kr. Solparkerne forventes at stå færdige ved udgangen af 2018.

Ukraine er fortsat afhængig af at importere fossile brændstoffer i store mængder, og landets produktion af elektricitet er stærkt forurenende. Installation af ny vedvarende energi spiller derfor en afgørende rolle i moderniseringen af Ukraines energisektor og vil bidrage til målsætningen om, at 25 procent af energiforbruget i 2030 skal være baseret på vedvarende energi.

IFU bidrager med 40 mio. kr.

IFU har tidligere investeret i ukrainsk solenergi og bidrager nu med et lån på godt 40 mio. kr. til etableringen af tre nye solparker på samlet 33,9 MW. Parkerne er finansieret i et samarbejde med den europæiske udviklingsbank EBRD og den ukrainske KNESS Group, der har stor erfaring med at etablere og drive solarparker i Ukraine.

– Vi er meget tilfredse med at kunne bidrage til finansieringen af de tre solparker, der er vigtige brikker i Ukraines strategi for at øge andelen af vedvarende energi og reducere afhængigheden af import, siger Olexiy Parkhomchuk, der er leder af IFU’s regionale kontor i Ukraine.

Sparer 15.000t CO2 om året

De tre nye solparker, der er placeret i det centrale Ukraine, har en samlet projektsum på cirka 275 mio. kr. Tilbagebetalingen af investeringen sker via en PPA – aftale om salg af strøm – med det statsejede distributionsselskab Energorynok

Solparkerne er under opførelse, og det forventes, at de står færdige ved udgangen af 2018 og derefter kan levere strøm til det ukrainske elnet. Den samlede årlige reduktion af CO2- udledning er på godt 15.000 tCO2e.

Neighbourhood Energy Investment Fund har ydet støtte 

IFU har i 2018 fået en kapitaltilførsel på 60 mio. kr. fra det såkaldte Naboskabsprogram, der dækker Ukraine og Georgien. IFU’s andel af programmet skal anvendes til at understøtte investeringer i energibesparende projekter i de to lande, og en del af midlerne er reserveret til en projektudviklingsfacilitet, der kan yde mindre tilskud til feasibility studier, due diligence osv. Kness Group, som har udviklet de tre solparker, har som de første nydt gavn af et sådant tilskud fra the Neighbourhood Energy Investment Facility, som ordningen kaldes.