Nyheder

28. juni 2023

TORBEN HUSS STOPPER SOM ADMINISTRERENDE DIREKTØR I IFU

Torben Huss har besluttet at stoppe som administrerende direktør i IFU, når hans kontrakt udløber den 1. januar 2024.

”Det har været et privilegium at arbejde i IFU og meget meningsfuldt at kunne bidrage til at skabe bedre levevilkår for mennesker i udviklingslande, der ikke har de samme muligheder som os. Jeg er også stolt over, at jeg sammen med IFU’s medarbejdere, bestyrelse, ejere og private investorer har kunnet udvikle IFU til en internationalt anerkendt kommerciel impact investor, der med et stærkt mandat og solidt kapitalgrundlag kan yde et afgørende bidrag til at realisere verdensmålene,” siger Torben Huss, og fortsætter:

”Det er selvfølgelig vemodigt at skulle sige farvel, men jeg ser frem til at kaste mig over andre interesser og at få mere tid med familien.”

Torben Huss har været ansat i IFU i mere end 30 år. Han begyndte som leder af IFU’s regionale kontor i Latinamerika og har siden bl.a. været chef for IFU’s investeringsafdeling i perioden 2002 – 2009. De seneste knap 15 år har Torben været en del af IFU’s direktion, først som vicedirektør og fra 2019 som administrerende direktør.

”Torben har haft en betydelig indflydelse på IFU’s udvikling, og jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak for hans professionelle ledelse og store indsats for IFU i de seneste 30 år. Der er opnået markante resultater både i forhold til at udvikle IFU kommercielt og at styrke udviklingseffekten af fondens investeringer,” siger formand for IFU’s bestyrelse Michael Rasmussen.

Torben Huss har i direktionen stået i spidsen for at udvikle IFU til en internationalt anerkendt kommerciel impact investor med fokus på at bidrage til den grønne omstilling og skabe mere ligeværdige og inkluderende samfund i udviklingslandene. Samtidig er de årlige investeringer steget markant, ligesom den forvaltede kapital over de seneste 10 år er firedoblet til nu at udgøre mere end 15 mia. kr.

Væksten er ikke mindst sket gennem etablering af offentlige-private partnerskaber med danske institutionelle investorer, som har været banebrydende i international udviklingsfinansiering. Det gælder især Verdensmålsfonden på knap fem milliarder kroner, der blev etableret i 2018, og som vil være fuldt investeret i år.

Formelt stopper Torben Huss ved udgangen af året, men har samtidig tilkendegivet, at han vil fortsætte i IFU, indtil der er gennemført en god overdragelse til en ny administrerede direktør, og der er sikret en fortsat udvikling og leverance på investeringsområdet.

”Torben har i god tid meddelt, at han ønsker at stoppe sin operationelle karriere i IFU, og jeg er glad for, at han vil fortsætte i IFU i den tid, det kræver at gennemføre en ordentlig og professionel overdragelse til en ny administrerede direktør i IFU,” siger Michael Rasmussen.