Nyheder

10. maj 2022

TO TREDJEDELE AF IFU’S INVESTERINGER GIK TIL AFRIKA I 2021

IFU’s årsrapport 2021 viser, at fondens investeringer i den private sektor i udviklingslandene igen bidrog med positive udviklingseffekter. Ultimo 2021 beskæftigede IFU’s porteføljeselskaber 300.000 mennesker, servicerede 18 millioner klienter med små lån og rapporterede 3,2 milliarder kr. i lokale skattebetalinger.

I 2021 investerede IFU 650 mio. kr. i Afrika, hvilket svarer til 65 procent af de samlede investeringer. Derudover fortsatte IFU sit fokus på at investere i de fattigste lande på kontinentet. Det skete bl.a. via yderligere finansiering til Horn of Africa Fund, der bidrager til at udvikle mindre virksomheder i Somalia. Det viser IFU’s årsrapport 2021.

”IFU’s ambition er at blive en af de bedste impact investorer, og vores to hovedprioriteter er at understøtte den grønne omstilling og at bidrage til udviklingen af mere retfærdige samfund, der skaber bedre levevilkår for mennesker i udviklingslandene. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi igen i 2021 har formået at gennemføre hovedparten af vores investeringer i Afrika, hvor vi med finansiering fra bl.a. Danida forsøger at gøre en særlig indsats i de fattigste lande på kontinentet.”

Michael Rasmussen, bestyrelsesformand i IFU.

IFU har bidraget til installering af 2.000 megawatt vedvarende energi
I 2021 fortsatte IFU investeringerne i vedvarende energi og investerede yderligere lidt over 400 millioner kr. En af årets investeringer var et lån på 85 mio. kr. til en 20 megawatt solpark i Malawi, der er et af verdens fattigste lande, hvor kun omkring 10 procent af befolkningen har adgang til elektricitet.

”Vores investeringer i vedvarende energi er vigtige for den grønne omstilling og udviklingen generelt, fordi de både bidrager til at øge adgangen til elektricitet, som er en stor mangelvare, og samtidig reducerer de fremtidige CO2-udledninger,” siger Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Med udgangen af året har de energiselskaber, IFU samlet har i porteføljen, installeret 2.000 megawatt vedvarende energi i en række udviklingslande.

Verdensmålsfonden spiller en afgørende rolle
I alt investerede IFU én milliard kroner i 2021. Halvdelen af investeringerne er foretaget på vegne af Verdensmålsfonden, der er etableret i samarbejde med en række danske pensionsselskaber og private investorer.

”Verdensmålsfonden spiller en afgørende rolle for finansieringen af vores aktiviteter. Og i de senere år har de pensionsselskaber, som deltager i Verdensmålsfonden, bidraget til væsentlige investeringer, der bl.a. skaber mere grøn energiproduktion, flere fødevarer og øget udbud af sundhedsydelser i udviklingslande,” siger Torben Huss.

 Beskæftiger 300.000 mennesker
Ved udgangen af 2021 havde IFU en aktiv portefølje på 179 investeringer, der samlet beskæftigede 300.000 mennesker og rapporterede 3,2 milliarder kr. i lokale skattebetalinger. Derudover servicerede en række banker og mikrofinansinstitutioner 18 millioner klienter med små lån, der bl.a. giver dem mulighed for at udvikle deres egen lokale forretning eller mindre landbrug.

”I alle investeringer sætter vi klare mål for, hvordan de skal bidrage til udviklingen. Det sker for eksempel ved aftaler om, hvordan selskaber skal minimere deres klimaaftryk, skabe arbejdspladser eller understøtte kvinders karriere- og beskæftigelsesmuligheder. Det kan man læse meget mere om i vores årsrapport.”

Torben Huss, CEO i IFU.

Overskud på 182 mio. kr.
IFU’s formål er at skabe grøn og bæredygtig udvikling gennem kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslandene. Dermed skabes grundlaget for en varig effekt hos selskaberne og et overskud til IFU, som kan geninvesteres i nye selskaber. IFU’s finansielle resultat for 2021 blev et overskud på 182 mio. kr.

Eksponering i Ukraine er 350 mio. kr.
Ukraine har i mange år været et prioriteret investeringsland, og ved årets udgang havde IFU en samlet eksponering i Ukraine på 350 mio. kr. Værdien er som medtaget i IFU’s årsregnskab ultimo 2021 og reflekterer derfor ikke den negative effekt af krigsudbruddet i 2022.

”Krigen i Ukraine er en tragedie, som er umenneskelig og forårsager stor lidelse. Vores håb er, at der snart kan opnås en varig fred. Det er for nuværende umuligt at forudsige konsekvenserne for vores portefølje, men det må forventes, at krigen vil få en markant negativ indflydelse på IFU’s finansielle resultat i 2022,” siger Torben Huss.

IFU’s annual report 2021