Nyheder

21. januar 2011

SYV AFRIKANSKE LANDE I GLOBAL VÆKST TOP TI

Den økonomiske vækst i Afrika har i de seneste ti år været høj, og kontinentet er kommet pænt igennem den finansielle krise. Nu fastslår en ny rapport, at syv afrikanske lande i de næste fem år vil være på den globale top ti liste over nye vækstmarkeder. IFU - Investeringsfonden for udviklingslande, der løbende har øget investeringerne i Afrika, vurderer, at der er gode muligheder for dansk erhvervsliv på det afrikanske kontinent.

I en fremskrivning af den globale økonomi til 2015 vurderer The Economist, at syv ud af de ti lande med den højeste økonomiske vækst i verden vil være afrikanske. Kina og Indien er henholdsvis nummer et og to på listen. Men herefter dominerer Afrika, og kun Vietnam kan klemme sig ind imellem på en syvende plads. De syv afrikanske lande i top ti er Etiopien, Mozambique, Tanzania, Congo, Ghana, Zambia og Nigeria.

Afrikansk vækst overhaler Asien

Den afrikanske dominans på listen er ikke nogen tilfældighed. I perioden 2001-2010 var Angola det land i verden med den højeste vækst, og yderligere fem afrikanske lande var med i top ti. Derudover forventer The Economist, at den gennemsnitlige vækst i Afrika i de kommende år vil overhale Asien.

The Economist står ikke alene med deres positive vurdering af Afrika. I 2010 konkluderede en analyse fra Mckinsey Global Institute, at Afrika har et stort potentiale til at fortsætte den økonomiske udvikling, og at kontinentet er et af fremtidens globale vækstmarkeder, som virksomhederne ikke har råd til at ignorere.

Råstoffer, investeringer og købekraft

Årsagerne til fremgangen i Afrika er flere. Blandt de vigtigste er, at det er lykkedes at stoppe de mange konflikter, at forbedre de makroøkonomiske vilkår og sikre et bedre erhvervsklima. Samtidig har en stigende efterspørgsel og højere priser på råvarer som for eksempel olie og mineraler haft en positiv indflydelse. Dertil kommer vækst i udenlandske investeringer, en kraftigt voksende arbejdsstyrke, højere produktivitet, øget urbanisering samt en større middelklasse med stigende købekraft.

På trods af de positive udsigter er Afrika fortsat kun en dværg i den globale økonomi. Kontinentet udgør således kun to procent af den globale økonomi, og af de totale globale investeringer foretages kun godt fem procent i Afrika.

Det ændrer imidlertid ikke på, at der er gode muligheder inden for en række brancher, hvor de virksomheder, der kommer først, kan have fordele af at etablere sig uden større konkurrence og derfor med relativ få omkostninger få en høj markedsandel.

Ifølge McKinsey er der særligt stort potentiale inden for telekommunikation, finansiering, detailhandel, infrastruktur, landbrug og råvarer.

Stigende interesse fra danske virksomheder

Vurderingerne fra Mckinsey er i overensstemmelse med IFU’s erfaringer fra investeringer i Afrika. Fonden har sammen med dansk erhvervsliv investeret i mere end 200 projektselskaber i Afrika. Indtil år 2000 havde IFU et samlet tab på investeringer i Afrika, men siden årtusindskiftet er tab afløst af overskud, og fonden får nu en fornuftig forrentning af investeringerne.

– Afrika er inde i en meget positiv udvikling og det betyder, at der nu er større mulighed for at tjene på sine investeringer i de afrikanske lande. Man skal dog være forsigtig, for risikoen er fortsat høj. Vi anbefaler derfor, at virksomhederne bruger god tid på forberedelse og sikrer sig den nødvendige rådgivning inden investeringerne gennemføres, siger Morten Christiansen, afdelingschef i IFU.

IFU har i de senere år oplevet en stigende interesse for at investere i Afrika, og i 2009 satte fonden rekord for investeringer på kontinentet.

– Selvom danske virksomheder ikke ligefrem står i kø for at investere i Afrika, oplever vi dog, at flere begynder at se de afrikanske lande som interessante markeder. Det gælder for eksempel institutionelle investorer, som vi i stigende grad arbejder sammen med, siger Morten Christiansen.

Læs mere i IFU’s tema om Afrika og erhvervslivet her.