Nyheder

29. juni 2006

SVINEPRODUKTIONER RETTER IND EFTER IØ’S SKÆRPEDE KRAV

Carl Bro har afleveret en rapport om deres gennemgang af de svineproduktioner i de østeuropæiske lande, som Investeringsfonden for Østlandene, IØ, har investeringer i. Gennemgangen er sket ved farmbesøg i foråret 2006 som en opfølgning på den undersøgelse, Carl Bro foretog for IØ i 2005 – og formålet har været at vurdere, om anbefalingerne til konkrete tiltag fra sidste år er gennemført.

Svineproduktioner retter ind efter IØ’s skærpede krav