Nyheder

24. september 2010

SVAR PÅ UDENRIGSUDVALGETS SPØRGSMÅL 219-228, FRA UDVIKLINGSMINISTEREN

Spørgsmål 219
Vil ministeren i forlængelse af svar på URU alm. del – spørgsmål 185 bekræfte, at giftstoffet Terbufos ikke er tilladt i EU, og at svaret, der hævder at stoffet er tilladt at bruge i bananplantagen i Cameroun, derfor ikke er korrekt?
Svar på spørgsmål 219

Spørgsmål 220
Hvad vil ministeren gøre for at få giftstoffet Terbufos udfaset i den af IFU støttede bananplantage Societé de Plantations de Mbanga (SPM) i Cameroun?
Svar på spørgsmål 220

Spørgsmål 221
Hvorfor blev spørgsmålet om lovlig brug af pesticider i projekter støttet af IFU besvaret med en henvisning til en privat organisation i stedet for at anmode de danske myndigheder om at svare på det spørgsmål?
Svar på spørgsmål 221

Spørgsmål 222
Kan ministeren oplyse, hvordan certificeringsinstituttet GLOBAL G.A.P. har gennemført sin certificering af SPM (Societé de Plantations de Mbanga)?
Svar på spørgsmål 222

Spørgsmål 223
Kan ministeren oplyse, hvordan SPM (Societé de Plantations de Mbanga) aktivt sikrer sig, at der ikke er mennesker til stede, før der sprøjtes med gifte fra fly?
Svar på spørgsmål 223

Spørgsmål 224
Hvad har IFU gjort for at få uddybet anklagerne om dårligt arbejdsmiljø i SPM (Societé de Plantations de Mbanga) fra menneskerettighedsorganisationen Acats hovedkontor i Paris?
Svar på spørgsmål 224

Spørgsmål 225
Finder ministeren det tilfredsstillende, at anklager om dårligt arbejdsmiljø afvises med, at de “ikke kan verificeres”, og at anklager om SPMs medvirken i forhold til domsfældelse af protestsangeren Lapiro Mbanga afvises med henvisning til svar fra SPM (Societé de Plantations de Mbanga)?
Svar på spørgsmål 225

Spørgsmål 226
Vil ministeren oversende IFU’s etiske regler?
Svar på spørgsmål 226
Svar på spørgsmål 226 – bilag 1
Svar på spørgsmål 226 – bilag 2

Spørgsmål 227
Vil regeringen – på baggrund af Miljøstyrelsens oplysninger om, at Terbufos ikke er tilladt i EU – straks kontakte IFU for at sikre ændringer i pesticidpolitikken hos Societé de Plantations de Mbanga (SPM) i Cameroun?
Svar på spørgsmål 227

Spørgsmål 228
Vil ministeren opfordre IFU til at foretage en selvstændig, supplerende vurdering – evt. i samarbejde med eksperter fra Miljøstyrelsen – af de samlede problemer med pesticidhåndtering, herunder anvendelse, foranstaltninger angående flysprøjtning m.m., på baggrund af den fortsatte kritik af forholdene på SPM (Societé de Plantations de Mbanga) i Cameroun?
Svar på spørgsmål 228