Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ SAMRÅDSSPØRGSMÅL P

“Hvad er ministerens holdning til IØ-fondens fremtidige virke i Østeuropa, Rusland og Ukraine, hvilke miljøkrav og krav til den veterinære rådgivning vil ministeren stille, og hvilke krav til tilsyn med overholdelse af kravene vil ministeren stille?”

Samrådsspørgsmål P