Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ SAMRÅDSSPØRGSMÅL N

“Vil ministeren oplyse, hvilke miljøkrav og hvilke krav til den veterinære rådgivning og tilsyn, der stilles til svineproduktion støttet af IØ-fonden, og vil ministeren herunder oplyse, om der stilles krav om, at svineproduktion skal overholde EU-regler og danske regler?”

Samrådsspørgsmål N