Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ SAMRÅDSSPØRGSMÅL M

“Vil ministeren oplyse om status for IØ-fondens engagement i svineproduktion i Østeuropa, Rusland og Ukraine?”

Samrådsspørgsmål M