Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ SAMRÅDSSPØRGSMÅL D

“Ministeren bede oplyse, hvilke regler om habilitet i beslutningsprocessen, der er indført, samt hvilke regler ministeren mener, der bør gælde for IFU-fondens arbejde.”

Samrådsspørgsmål D