Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 999

Fra Per Clausen (EL)

“Kan udenrigsministeren bekræfte oplysningerne i Ekstra Bladet den 23. april 2005 om, at mindst 5 selskaber, som har fået IØ-støtte til svineprojekter, har fået påtaler af deres statsautoriserede revisorer for at bruge ikke reviderede regnskaber fra de udenlandske datterselskaber, og hvad vil ministeren foretage sig i den anledning?”

Svar af 9. maj 2005 på §20 spørgsmål nr. S 999 fra Per Clausen (EL)