Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 913

Fra Per Clausen (EL)

“Hvilke initiativer vil udenrigsministeren i forlængelse af sagen vedrørende Karsten V. Dalbys tilknytning til Poldanor tage for sikre, at IØ’s investeringer ikke fremover sker i firmaer, som har tilknyttet personer, der overtræder lovgivningen, deres autorisation m.v.?”

Svar af 9. maj 2005 på §20 spørgsmål nr. S 913 fra Per Clausen (EL)