Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 912

Fra Per Clausen (EL)

“Vil udenrigsministeren sikre, at IØ gennemfører en tilbundsgående undersøgelse af Karsten V. Dalbys tilknytning til Poldanor og andre selskaber, som IØ har investeret i?”

Svar af 9. maj 2005 på §20 spørgsmål nr. S 912 fra Per Clausen (EL)