Nyheder

9. maj 2005

SVAR AF 9. MAJ 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1000

Fra Per Clausen (EL)

“Vil udenrigsministeren oplyse, i hvor mange tilfælde selskaber, som har fået IØ-støtte, af deres revisorer er blevet kritiseret for kunstigt at puste værdien af øst-projekterne op, og hvad han vil foretage sig i den anledning?”

Svar af 9. maj 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1000 fra Per Clausen (EL)