Nyheder

8. maj 2005

SVAR AF 8. MAJ 2005 PÅ SAMRÅDSSPØRGSMÅL C

“Ministeren bedes i et kommende samråd redegøre for, hvor effektiv IFU har været de seneste fem år, hvad angår fremme af socialt ansvarlige og miljømæssigt produktive investeringer, herunder hvordan det sikres, at faglige rettigheder respekteres, herunder at internationale konventioner under ILO overholdes.”

Samrådsspørgsmål B og C