Nyheder

8. april 2000

SVAR AF 8. APRIL 2000 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2471

Fra Kirsten Jacobsen (FRI)

“Vil ministeren oplyse, om den danske forankring, der kræves for at opnå lån efter reglerne vedrørende den danske investeringsfond IFU, kan opfyldes blot med et tomt dansk skuffeselskab uden aktiviteter i Danmark, og finder ministeren, såfremt svaret er bekræftende, dette rimeligt, eller vil ministeren søge reglerne ændret?”

S 2471