Nyheder

7. januar 2005

SVAR AF 7. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1368

Fra Keld Albrechtsen (EL)

“Vil udenrigsministeren oplyse, hvilke beløb der af staten er givet i støtte eller lån til etablering af svinefarme i Ukraine, Rusland, Polen, Letland, Litauen, Estland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Hviderusland og Rumænien, og vil ministeren oplyse, om der i den forbindelse er stillet samme krav af miljømæssig og/eller dyrevelfærdsmæssig karakter til produktionen, som ville være gældende for en tilsvarende produktion i Danmark?”

Svar af 7. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1368 fra Keld Albrechtsen (EL)

(Code of Conduct)