Nyheder

7. april 2000

SVAR AF 7. APRIL 2000 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2126

Fra Jens Hald Madsen (V)

“Vil udenrigsministeren på baggrund af oplysningerne i Berlingske Tidende den 26. og 27. marts 2000 redegøre fyldestgørende for den danske ambassadør i Kina, Christopher Bo Bramsens, rolle i forbindelse med beslutning om at yde et lån til det Tvind styrede selskab Shanghai Trayton Furniture Co. Ltd. og om ambassadøren var vidende om Simon Lichtenbergs forhold til Tvind og/eller, at Shanghai Trayton Furniture Co. Ltd. var et Tvind styret selskab, samt om ambassadøren personligt var involveret i beslutningsprocessen eller sagsbehandlingen i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) i samme forbindelse?”

S 2126