Nyheder

5. november 2004

SVAR AF 5. NOVEMBER 2004 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 557

Fra Poul Henrik Hedeboe (SF)

“Kan ministeren oplyse, hvorfor Eksportkreditfonden, Vækstfonden, Industrialiseringsfondene f. udviklingslande og Østeuropa er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen, og hvis der i givet fald ikke er grund til den megen lukkethed, påtænker ministeren da at bruge § 1, stk. 3, i lov om offentlighed i forvaltningen, så der kan komme helt eller delvis lys på fordelingen af de 7,5 mia. kr. af offentlige midler, der fordeles via fondene?”

S 557