Nyheder

5. april 2005

SVAR AF 5. APRIL 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 416

Fra Rune Lund (EL)

“Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 39 oplyse, hvad tallet på 6.000 personer dækker over, det vil sige hvor mange årsværk, der er tale om, i hvor mange år?”

S 416