Nyheder

4. maj 2005

SVAR AF 4. MAJ 2005 PÅ SAMRÅDSSPØRGSMÅL Q

“Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at dyrlæge Karsen Dalby benyttes som veterinær rådgiver for det af IØ-fonden støttede Poldanor, og vil ministeren herunder oplyse, om der via IØ- fonden kan stilles krav til den veterinære rådgivning af Poldanor, samt oplyse hvilke krav regeringen fremover vil stille til det veterinære tilsyn og rådgivning på virksomheder, der støttes af IØ-fonden?”

Svar af 4. maj 2005 på samrådsspørgsmål Q